Første Flex Fertilizer-anlæg på Førslev Gods

Mens mange produktioner centraliseres, går Flex Fertilizer System den anden vej og decentraliserer gødningsfremstillingen. Gårdanlæg til flydende gødninger er nu i operation.

Jan Fischer Jensen, Flex Fertilizer System, fortalte på Plantefagligt Forum om det nye koncept for gødningsblanding på bedriften. Foto: Bøje Østerlund

Med plads til en række leverandører af planteværn og gødskning i talerækken afholdt Plantefagligt Forum for nylig det traditionsrige planteværnsseminar forud for forårssæsonen. Plantefagligt Forum er en samling af selvstændige planteavlsrådgivere på Sjælland.

Under Plantefagligt Forums planteværnsdag, der blev holdt på Sonnerupgaard Gods nær Hvalsø, blev der i halen på næsten hvert indlæg nævnt eksempler på udviklingsprojekter fra såvel globale planteværnsleverandører som mere lokale aktører. Biologiske bekæmpelsesmidler og stimulater samt stadig højere effektivitet af enhver tilførsel til den biologiske proces.

Firmaet Flex Fertilizer præsenterede et system, hvor landmanden kan blande sin helt præcise gødning til den enkelte afgrøde på det enkelte stadium.

- Vi er netop flyttet til Langeskov på Fyn, hvor vi opbygger et anlæg til fremstilling af individuelt tilpassede bladgødninger. Produkter, der gennem flere år har været markedsført gennem BJ-Agro. Det seneste er, at vi nu også tilbyder et hjemmeblandingsanlæg, der kan lejes og står på den enkelte bedrift. Dermed køber landmanden ikke færdige gødninger, men en række råvarer, der blandes umiddelbart før udbringning, forklarer Jan Fisher Jensen.

- Et gårdanlæg til individuel og tilpasset gødskning efter lige den recept, den enkelte marks dagsform fordrer. Det første anlæg blev leveret til Førslev Gods, hvorfra sidste års erfaringer er positive, fortæller Jan Fisher Jensen fra Flex Fertilizer.

Kun til eget forbrug

Flex-on-farm kaldes anlægget, der kan installeres på den enkelte bedrift.

- Gødningslovgivningen betyder, at det kun er tilladt at producere til eget brug og netop ikke gøre sig til gødningshandler. Anlægget koster 21.000 kroner at leje om måneden og fylder cirka 350 kvadratmeter, fortæller Jan Fisher Jensen og tilføjer:

- En forudsætning er, at anlægget er online med Flex Fertilizer System, og at der er godt med strøm og varmt vand i faciliteten. Det varme vand er nødvendigt for at opløse urea, der er en af ingredienserne i de tanke, der omgiver blandeanlægget.

Om værdien af at søge mod mere og mere bladgødskning blev en tommelfingerregel fremført fra en interesseret tilhører.

- Tabet ved udnyttelsen af kvælstof-indholdet ved bredspredning er 40 procent, ved flydende gødning 20 procent og bladgødskning 10 procent.

- Det er ikke helt ved siden af, og vi kalkulerer med en udnyttelse af kvælstof på 90 procent. Det fungerer nærmest som intravenøs tildeling, anerkendte Jan Fisher Jensen, der glæder sig over de positive erfaringer fra Førslev Gods, hvor der notorisk er sket en reduktion af kvælstof-tildelingen med metoden.

Online-betjening

Når der skal bladgødskes på baggrund af for eksempel bladanalyser fra marken, sendes den ønskede recept til Flex Fertilizer System, der fem minutter senere overfører en kommando til anlægget, der nærmest fungerer som et automatisk fodringsanlæg.

- På gården skal man sørge for, at der er råvarer på de forskellige siloer og tanke, så anlægget kan få fat i dem. Og, som nævnt varmt vand til opløsning af den urea, der skal i blandingen, forklarer Jan Fisher Jensen.

Bladgødskningen, der anvendes i kombination med anden gødskning, skal naturligvis afstemmes.

- Herunder også biogasgylle. Og her må jeg stærkt anbefale, at man skaffer sig indholdsanalyser. Det er især jernklorid, der kan være et problem. Fra Jylland, hvor der hidtil har været flere biogasanlæg end her på Sjælland. Det er noget stads at få ud på landbrugsjorden i større mængder, så vær opmærksom på det, lød det.

De foreløbige erfaringer fra Førslev Gods er nedsat forbrug af flere næringsstoffer på grund af den mere effektive optagelse i planten.

- Og så er der tidsforbruget, når medarbejdere skal passe anlægget. Hertil kan jeg kun sige, at tilbagemeldingen var et overraskende lavt tidsforbrug for bedriftens medarbejdere, lød det fra Jan Fisher Jensen.

Læs også