Erstatning for sprøjteforbud skaber stor utilfredshed

Første afgørelse om erstatningens størrelse til en lodsejer ramt af sprøjteforbud i et BNBO i Egedal Kommune medfører stor utilfredshed.

SPRØJTEFORBUD 51.000 kroner pr. hektar. Så meget vurderer Taksationskommissionen, at det er værd for lodsejer Dan Esbensen, at Egedal Kommune i Nordsjælland i et BNBO har valgt at indføre pesticidfri drift.

Beløbet er stort set lig med, hvad landmanden af vandforsyningen var blevet tilbudt i erstatning, hvis han for flere år siden havde valgt at tage imod en frivillig aftale.

Beløbet er chokerende lavt, mener Dan Esbensen, hvis sag er den første, der er blevet afgjort af Taksationskommissionen i Egedal. I BNBO’et i Egedal venter stadig seks andre lodsejere på afgørelse.

Forbud i hele landet

I de kommende år, når der skal rulles sprøjteforbud ud i BNBO i hele landet, kan Taksationskommissionen komme til at afgøre endnu flere sager, hvis det ikke lykkes kommuner og lodsejere at indgå frivillige aftaler inden.

- Man har jo kun hørt den ene part i afgørelsen. Jeg har både ejendomsværditab og et driftstab, men det har man slet ikke taget højde for, siger Dan Esbensen.

Han har knap 17 hektar landbrugsjord liggende i BNBO’et, der i alt er på 67 hektar, som han bortforpagter. Samlet har Taksationskommissionen vurderet, at han skal have cirka 936.000 kroner i erstatning.Det er Landbrug & Fødevarer, der fører sagerne for lodsejerne i Egedal Kommune. Fra Landbrug & Fødevarer har man ment, at Dan Esbensen burde have fået cirka 130.000 kroner pr. hektar i erstatning plus 300.000 kroner for ejendomsforringelse. Det ville have bragt erstatningen op på cirka 2,5 million kroner.

Sindssygt opslidende

- Vi er nødt til at finde en anden måde at gøre det på, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, Bo Vesth (V).

SPRØJTEFORBUD I Egedal Kommune vil man i fremtiden arbejde hårdere for, at det lykkes at indgå frivillige aftaler med de lodsejere, som bliver berørt af sprøjteforbud i BNBO. Det oplyser formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, Bo Vesth (V).

Han forklarer, at han ikke vil kommentere på, om han finder den erstatning på 51.000 kroner pr. hektar for rimelig, som Taksationskommissionen er kommet frem til i Dan Esbensens sag.

- Det, jeg kan sige, er, at jeg hellere ser, at man finder en anden måde at kompensere landmændene på end at gå til Taksationskommissionen. Vi skal finde en reel måde at håndtere det her BNBO-spørgsmål på. Det her er jo helt sindssygt opslidende for både de landmænd, som det berører, men også for de kommuner, som gennemfører det.

- Skal det her rulles ud i massemængde, er vi nødt til at finde en anden måde at gøre det på, siger Bo Vesth.

I Egedal Kommune kommer indførelsen af sprøjteforbud i BNBO’et i landsbyen Søsum mange år før, at det store flertal i Folketinget tidligere i år besluttede, at det over hele landet snart skal være slut med at bruge sprøjtemidler i et sådant område nær drikkevandsboringer.

Fra Bo Vesth lyder det, at man i Egedal Kommune har planer om at vente på, at Folketinget og myndighederne færdiggør det lovarbejde, der lige nu er i gang, for at udmønte den politiske BNBO-aftale fra tidligere i år.

Jord gror til i tidsler

Fra Dan Esbensen lyder det, at vi nu kører på tredje år, hvor der har været påbud om at bruge pesticider på arealerne. Han forklarer, at han lige nu får 45.000 kroner om året for jorden i forpagtning, som bliver brugt til at betale huslejen. Det er foreløbig et fald på 25 procent i forhold til før, sprøjtepåbuddet blev indført.

- Der ligger græs på noget af det, og resten har vi sået rug på. Det har vi været nødt til, for det er den eneste måde, vi har kunnet holde ukrudt væk på. Jeg kan dog se på græsset, at det bliver fyldt med tidsler, så om fire-fem år kan det nok slet ikke dyrkes længere.

- Men jeg har været nødt til at gå ned i forpagtning. Jeg får jo ikke samme udbytte. Men det er bare første omgang. Derefter ved man ikke, hvad der sker, siger Dan Esbensen.

Han forklarer, at på grund af det bakkede landskab i området skal der store maskiner til for at dyrke jorden, og derfor er det ikke en løsning for ham selv at dyrke jorden.

Ramt på retsfølelsen

Hos Nordsjællands Landboforening er formand Lars Jonsson fortørnet over Taksationskommissionens afgørelse i Dan Esbensens sag, som formentlig også kommer til at danne basis for de næste afgørelser. Ikke kun i Egedal, men i resten af landet.

Lars Jonsson forklarer, at i Dan Esbensens sag er det i øvrigt hele ejendommen, inklusiv bygningerne, som er omfattet påbuddet om pesticidfri drift.

- Det vil altså sige, at hvis du bor på sådan en ejendom og har nogle forpagtninger et andet sted, som du godt må bruge kemi på, så må du ikke engang have en kemidunk stående i en bygning. Den her afgørelse er helt skævt, siger Lars Jonsson, som fortæller, at afgørelsen krænker ham på sin retsfølelse.

- Man har jo kun hørt den ene part i afgørelsen. Jeg har både ejendomsværditab og et driftstab, men det har man slet ikke taget højde for.

Dan Esbensen

- Når du nedsætter en taksationskommission, har du da en forhåbning om, at de kigger både på det regnestykke, der er lavet fra det offentliges side, og du kigger på de beregninger, som vi er kommet med fra landbrugets side. Men i afgørelsen lægger man sig tæt op ad det, som det offentlige er kommet frem til. Det, synes jeg, er noget problematisk.

- Og det bekymrer mig rigtig meget. Det her er jo på vej til at blive rullet ud over hele landet, siger Lars Jonsson.

Fuld erstatning

Det sker med henvisning til den politiske BNBO-aftale, som betyder, at kommuner frem mod 2022 skal forsøge at indgå frivillige aftaler med landmænd, der har arealer i BNBO. I aftalen er der lovet »fuld erstatning« til de lodsejere, der bliver berørt.

- Men så skal vi jo bare blive enige om, hvad fuld erstatning er. Jeg mener simpelthen ikke, at det bare kan være det samme, som man har fundet frem til i de allerede indgået frivillige aftaler mellem to interessenter.

- Der kan jo være mange forskellige grunde til, at man indgår en frivillig aftale, og det har jeg stor respekt for, men det er og bliver noget andet, end når man får trukket noget ned over sit hoved, siger Lars Jonsson.

Afgørelsen fra Taksationskommissionen kom 11 måneder efter den såkaldte Taksationsforretning. Fra Landbrug & Fødevarer har man besluttet at tage sagen videre til Overtaksationskommissionen. Herefter venter eventuelt en retssag.

Læs også