bannerPos

Optimisme trods vejrmæssige udfordringer

Er der tendens til kålbrok, skal man enten gå efter en resistent sort, eller springe rapsen over, påpeger Lene Mathiasen. Foto: Seges

I landets nordlige egne håber man på, at vejrudsigten holder. Hvis man når at få sået rapsen i denne uge, skal det nok gå, hvis ikke vi får tidlig vinter, lyder det fra LMO i Viborg og Agrovi i Nordsjælland

Mange steder i landet er høsten så langt, at man enten har sået vinterrapsen eller er i gang.

At det er tid til etablering af vinterraps, nu vi nærmer os sidste uge i august, er der ikke noget nyt i.

- Men det er nu, rapsen skal etableres, og ellers skal man hellere droppe det, lyder det fra flere rådgivere.

Især i de nordlige egne er man ikke helt i mål endnu.

Planteavlskonsulenterne Bent Halkjær Hedegaard og Ib Møller Jensen fra LMO i Viborg og Lene Mathiasen fra Agrovi i Hillerød giver bud på, hvad man skal lægge vægt på ved den sene etablering.

- Nogle steder er man godt med, men andre er kun lige kommet i gang med høsten. Og hvor det er helt galt, kan man slet ikke køre i markerne, lyder det fra Bent Halkjær Hedegaard.

Optimisme i det nordjyske

- De landmænd, vi har snakket med, er nu faktisk meget optimistiske med hensyn til at nå at få høstet det sidste og få etableret vinterrapsen, fortæller Bent Halkjær Hedegaard, LMO Viborg, der rådgiver planteavlere i området op til og med Hobro og Aars i Nordjylland.

- Men det havde været noget helt andet, hvis vi havde spurgt dem for en uge siden, supplerer hans kollega, planteavlskonsulent Ib Møller Jensen.

De fortæller, at landmændene længst mod vest er særligt pressede. Her regner man med, at 25 procent er høstet fredag (i dag, red.), men kun hvis vejrudsigten holder.

Begge er enige om, at hvis vi får det lovede vejr med tørvejr og omkring 25 graders varme de næste dage, så skal det hele nok gå, og de fleste vil nå at få etableret vinterrapsen.

- Men hvis man ikke når det i denne uge, så skal man hellere droppe det, påpeger Bent Halkjær Hedegaard.

Sørg for, at der er tilgængelig næring

- Hvis vi ikke får tidlig vinter, og afgrøden når at etablere sig, så kan det godt være, at den sene etablering koster lidt på udbytterne. Men afgrøden skal nok klare sig, fortæller Ib Møller Jensen, der ikke mener, at den sene etablering giver anledning til at ændre på udsædsmængden.

- Det er til gengæld vigtigt, at der er tilstrækkeligt med tilgængeligt næringsstof, så rapsen har den bedste mulighed for at komme godt fra start, nu vi forhåbentligt får nogle dage med lidt varme. Vand er der i hvert fald nok af, konstaterer han.

- Ja, kommer der regnvejr, kan det ødelægge det hele, for det er nu, man stadig kan nå at redde noget på udbytterne, forklarer Bent Halkjær Hedegaard, der understreger, at det ikke er hele marker, der er ved at gå tabt, men at man begynder at se knækkede strå rundt omkring i vårbyggen, mens hveden også sine steder er begyndt at drysse.

Vær klar til at sætte ind overfor spildkorn og skadedyr

Også i Nordsjælland mangler man flere steder at få høstet det sidste, så man kan få etableret vinterrapsen.

Planteavlskonsulent Lene Mathiasen fra Agrovi i Hillerød har her et par bud på, hvad der især bør lægges vægt på for at få den sent etablerede raps godt fra start.

- Vær klar til at bekæmpe skadedyr – rapsen vokser langsomt nu, og rapsfrøene har ikke været bejdsede, forklarer hun.

Hun råder til, at man ikke venter på, at alt spildkornet er spiret frem, før man starter med bekæmpelse. Her anbefaler hun en to-delt strategi.

Med hensyn til gødskning foreslår Lene Mathiasen, at der tildeles 50-60 kilo N pr. hektar. Og påpeger, at cirka halvdelen heraf skal være tilgængeligt i de øverste jordlag.

- Vær især opmærksom på, at denne uge er allersidste udkald for en vellykket rapsetablering, afslutter hun.

majbritt@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 60 40

 

God etablering af vinterraps

  • Udså kun de kraftigt voksende sorter og sigt efter 40-45 planter/ hektar
  • Er der erfaring for kålbrok – vælg en kålbroktolerant sort eller spring rapsen over et år
  • Giv 50-60 kilo N/ ha og sørg for, at cirka halvdelen er tilgængelig i de øverste jordlag
  • Vær klar til at bekæmpe skadedyr – rapsen vokser langsomt nu, og rapsfrøene har ikke været bejdsede
  • Vær klar til at bekæmpe spildkorn – afvent ikke at al spildkorn er fremspiret – brug hellere en to-delt strategi

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.

Landboformand roser miljøminister

Miljøminister Lea Wermelin (S) får ros af landboformand Frede Lundgaard Madsen for at ville sikre bedre data for spildevand. Han undrer sig dog over, at ministeren så skråsikkert fastholder, at spildevand kun står for 1 til 2 procent af den samlede kvælstofforurening.
Side 1 af 1636 (32716 artikler)Prev1234567163416351636Next