Kan mangel på næringsstof medvirke til de sorte aks i hvede?

Den store udvaskning af svovl i maj, særligt i marker, hvor der ikke er eftergødet med svovl, kunne have en effekt på planternes modtagelighed overfor svampeangreb og dermed dannelsen af de sorte aks, som er set i hvedemarker i Østdanmark, vurderer Allan Holm Nielsen.

Den senere tids diskussioner om årsagen til de såkaldte sorte aks i hvedemarker - noget der blandt andet menes at skyldes svampesygdomme - har fået Allan Holm Nielsen fra firmaet Flex Fertilizer System, der blandt andet arbejder med bladgødskning, til at reagere.

- Året har været ganske særligt, da et massivt regnvejr i maj ramte store dele af landet. Og meget regn påvirker vores næringsstoffer, da visse af dem udvaskes ret let – som for eksempel nitrat, sulfat og bor. De sidder særligt løst bundet i jorden og kan meget let vaskes ud af rodzonen.

- Af disse tre næringsstoffer er især svovl interessant i denne forbindelse, da svovl er vigtigt for at planter vokser optimalt og giver et højt udbytte. Men svovl er også vigtigt for plantens sygdoms-resistens, påpeger Allan Holm Nielsen.

Planternes forsvar

Han oplyser videre, at man siden midten af 1990'erne har opereret med et begreb, der hedder svovl-induceret-resistens i planter.

- Selv om det måske ikke er det mest undersøgte område, så er man alligevel langt med at forklare vigtigheden af netop svovl i forbindelse med planternes forsvar imod blandt andet svampesygdomme, hvor svovl både fungerer som del af signalstoffer, barriere-dannelse og aktiv bekæmpelse af patogener.

- Man har også forskning, der påviser, at tilførsel af svovl mindsker angreb af for eksempel angreb af Rhizoctonia solani (kartoffelskimmel) og tilsvarende har man set mere alvorlige angreb af Rhizoctonia cerealis i hvede ved lav svovlstatus.

Også i 2019

Allan Holm Nielsen mener derfor, at man i visse tilfælde godt antage at den store udvaskning af svovl i maj, særligt i marker hvor der ikke er eftergødet med svovl, kunne have en effekt på planternes modtagelighed overfor netop skarp øjeplet - og deraf de flere sorte aks.

- Tilsvarende så vi desuden i 2019, hvor en meget våd marts/april ligeledes kan have kostet meget af svovl i jorden. Og her så man også visse steder mere udbredt forekomst af sorte aks, påpeger han.

Læs også