IPM-dag med rekordmange deltagere

Med rekordmange deltagende landmænd og rådgivere blev IPM-dagen for nylig afholdt for tredje år i træk på Trudsholm Gods på Midtsjælland.

Der var 11 markdemonstrationer på IPM-dagen. Foto: Jørgen P. Jensen Firmastande på gårdspladsen på Trudsholm Gods under IPM-dagen. Foto: Jørgen P. Jensen

Er præcisionslandbrug kun for unge IT-kyndige landmænd med nyt og dyrt grej?

Nej, det er bestemt også for gamle mænd med brugt grej, der blot vil i gang med præcisionsarbejde.

Det var ét af de centrale budskaber på den IPM-dag, der for nylig blev afholdt af Dansk Planteværn og Seges Innovation på Trudsholm Gods ved Kirke Såby på Midtsjælland.

Her var det overordnede tema præcisionsteknologi, og dagen igennem fik de omkring 150 deltagende landmænd og rådgivere præsenteret en lang række indlæg og praktiske demonstrationer i marken af forskelligt udstyr.

Maskinomkostninger

- Vores mål var blandt andet at vise, at IPM er for alle, og at landmænd kan komme godt i gang med præcisionsdyrkningen også med mindre investeringer og tilpasninger, fortæller direktør Tanja Andersen, Dansk Planteværn, der var den ene af dagens to værtsorganisationer.

- Vi har de foregående to år holdt IPM-dage om henholdsvis skadedyrsbekæmpelse og ukrudtsresistens. I år viste det store deltagerantal, at der er stort behov for at se på, hvordan man i praksis kommer i gang med præcisionsudstyr.

- Den nationale politiske handlingsplan for pesticider og EU Kommissionens Green Deal har jo det klare formål at fremme implementeringen af IPM-principperne og at nedbringe forbruget af pesticider, siger Tanja Andersen og tilføjer:

- Her er præcisionssprøjtning et rigtig godt redskab, og det var tydeligt at fornemme på stemningen og drøftelserne dagen igennem, at interessen for at kaste sig ud i det er stor; men at det er en stor mundfuld for mange landmænd. At skulle lade sit eget kendskab til egne marker overrule af kunstig intelligens kræver lidt overvindelse.

Derfor var første indlæg om Ryegaard Gods’ opstart fra nær nul sidste år til nu at bruge præcisionsteknologi en hel del. Her fortalte sprøjteførerne Henrik Nielsen og Mikkel Tolstrup, hvordan de netop ikke havde købt nye, dyre sprøjter, men byggede på det udstyr, der allerede var på Ryegaard Gods.

Svært at sætte beløb på

Dette blev meget passende fulgt op af et indlæg fra maskinkonsulent Christian Rabølle, VKST, om maskinomkostningerne og det centrale spørgsmål, om det kan betale sig?

- Udgifterne til udstyr kan naturligvis beregnes pr. hektar, men der kan være positive fordele, som kan være svære at sætte beløb på – som for eksempel en optimal spotsprøjtning og at man på sigt undgår opbygning af resistens, påpeger Tanja Andersen.

- Præcisionssprøjtning passer godt til det slogan, som vi i brancheforeningen Dansk Planteværn har: »Så lidt som muligt og så meget som nødvendigt«. Vi har en klar interesse i, at midlerne anvendes målrettet, så anvendelsen og deres effekt kan opretholdes for fremtiden.

Poster og demostande

Eftermiddagen på IPM-dagen blev brugt dels på rundture i marken til fire besøgsposter og dels til 11 stande med udstilling af forskellige firmaers præcisionsudstyr.

Besøgsposterne omhandlede gradueret udsæd, spotsprøjtning i marken, robot- og dronedemonstration samt forskellige præcisionsdemonstrationer af BASF, Bayer, Syngenta, Seges Innovation, Geoteam, Dansk Planteinspektion, Perplant, Patriotisk Selskab og VKST.

- Blandt andet blev der af Dansk Planteinspektion vist en forholdsvis billig drone til 35.000 kroner som eksempel på, at droner ikke behøver at ligge i 100.000 kroners-klassen for at klare opgaverne tilfredsstillende, påpeger Tanja Andersen.

Hun glæder sig over deltagelsen også fra forskellige myndigheder såsom Miljøstyrelsen.

- Det er god information til myndighedernes medarbejdere, at der både er interesse og konkrete tiltag ude i praksis til at få IPM i anvendelse i landbruget.

Her blev det blandt andet påpeget, at den nedre beløbsgrænse til at søge om tilskud til investering i IPM ligger på 300.000 kroner. Her kunne det være hensigtsmæssigt med et lavere beløb, så flere kunne komme i gang på mindre investeringer.

Læs også