Heunicke får BNBO-lov gennemført

Loven, der forbyder brug af planteværn ved BNBO-områder, er nu blevet vedtaget i Folketinget og træder i kraft 1. juli.

Tirsdag kom loven, der pålægger kommuner at udstede sprøjteforbud ved boringsnære beskyttelsesområder (BNBO, red.), hvis der er risiko for forurening, til afstemning i Folketinget.

Afstemningen viste, at der ikke var et eneste parti, der var modstander af loven. Dermed er loven vedtaget.

- Loven skal sikre beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder, da det har vist sig, at vandværkerne har haft svært ved at blive enige med lodsejerne om frivillige aftaler

Magnus Heunicke (S), miljøminister

Loven blev fremsat i starten af 2024 i en respons på, at der blev indgået for få frivillige aftaler på området, og derfor glæder det miljøminister Magnus Heunicke (S), at loven er faldet på plads.

- Vi skal værne om vores dyrebare drikkevand. Derfor har vi i dag vedtaget et lovforslag om, at kommunerne skal forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringerne, hvis der vurderes en risiko for forurening, siger miljøministeren og fortsætter:

- Loven skal sikre beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder, da det har vist sig, at vandværkerne har haft svært ved at blive enige med lodsejerne om frivillige aftaler, siger Magnus Heunicke.

BAM, DPC og DMS

Ifølge en evaluering fra Miljøstyrelsen i 2022 var der indgået frivillige aftaler på 19 procent af alle BNBO-områder som følge af en koncentreret indsats på området, men der var fortsat over 2.500 BNBO'er, der var ubeskyttede.

I 2021 viste en undersøgelse, at der var fundet pesticidrester i 63,1 procent af alle aktive drikkevandsboringer i Dannmark, hvoraf grænseværdierne var blevet overskredet i 14 procent af prøverne.

Det hører med til historien, at flere af de stoffer, der blev fundet ved den lejlighed, var midlerne BAM, DMS og DPC, der alle er forbudt i Danmark.

Læs også