EU-forbud mod fiksering af søer og mod burhøns snerper til

Et stort flertal i Europa-Parlamentet vil have et EU-forbud mod at holde produktionsdyr i bur. Det er Europa-Kommissionens også stemt for, men det har lange udsigter.

Det synes efterhånden uomtvisteligt, at der før eller siden kommer et regulært forbud i EU mod at holde produktionsdyr i bur. Et stort flertal i Europa-Parlamentet på 558 ud af 680 tilstedeværende parlamentarikere stemte torsdag for en resolution, der opfordrer Europa-Kommissionen til at fremsætte lovforslag om sådan et generelt forbud. Europa-Parlamentet har 705 medlemmer.

Forbuddet skal gælde helst fra 2027, men Europa-Parlamentet er med på, at det godt kan trække længere ud, fremgår det af resolutionen.

Forbuddet vil ramme særligt producenter af svin og af buræg, som tegner sig for langt de fleste af de 300 millioner husdyr, som sagen handler om foruden dyr som kaniner. For svineproducenternes vedkommende rammer det særligt isoleringen og fikseringen af søer i forbindelse med faringer.

Skyldes borgerforslag

Europa-Kommissionen har længe ladet forstå, at den også er indstillet på et generelt forbud ad åre. Det har 1,6 millioner EU-borgere, herunder danskere, samt 170 organisationer og store, internationale fødevareproducenter i de 27 medlemslande skrevet under på at forlange, siden kampagnen, End The Cage Age, gik i gang i 2018. Og det var den, der foranledigede afstemningen.

Parlamentet slår samtidig på, at forbuddet skal ledsages af overgangsordninger frem til ikrafttrædelsen for hver af de berørte dyrearters vedkommende, ligesom landmændene skal hjælpes med økonomisk kompensation for tab, for eksempel via tilskud fra EU’s landbrugsstøtteordning.

Også producenter i lande uden for EU, som eksporterer til fællesskabet, skal omfattes af forbuddet for at undgå konkurrenceforvridning i forhold til EU-landmænd. Imens skal også særskilt tvangsfodring af ænder og gæs til produktion af fois gras forbydes.

Under torsdagens behandling i parlamentet slog også den ansvarlige kommissær for dyrevelfærd, sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, på, at landbrugerne skal kompenseres for overgangsudgifterne.

- Samtidig skal vi anerkende behovet for bæredygtige fødevaresystemer, de etiske aspekter omkring husdyrhold og nødvendigheden af at finde frem til løsninger for landbrugerne, sagde hun.

Kommissionen tager den 30. juni endelig stilling til, om den er med på at fremsætte et lovforslag til videre behandling i EU-beslutningssystemet, hvor det også skal omkring regeringerne i Rådet.

Copa Cogeca er skeptisk

De europæiske landbrugere og deres andelsvirksomheder i Copa Cogeca byder det i skeptiske toner velkommen, at parlamentet og kommissionen slår på, at et lovindgreb skal bygge på »evidensbaserede konsekvensvurderinger med tilstrækkeligt videnskabeligt og agronomisk grundlag«. Men det bliver dyrt og kompliceret, understreger organisationen.

- De europæiske landmænd er parate til at gøre ekstra investeringer, men ikke på bekostning af deres overlevelse, udtaler formanden Pekka Pesonen.

Endnu analyserer Landbrug & Fødevarer på, hvad sådan et forbud kan betyde for danske husdyrproducenter. 

- Vi har ikke umiddelbart noget at sige. Vi ved ikke nok endnu vedrørende konsekvenserne, oplyser L&F’s presseafdeling til avisen.

Læs også