L&F-formand tilfreds med bredt politisk flertal bag ny dyrevelfærdsaftale

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, roser regeringen for at lande en bred aftale om dyrevelfærd, som giver landmændene klarhed for investeringer i fremtiden.

Regeringen og SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet har fredag fremlagt en aftale, som indtil 2027 sætter nye mål for dyrevelfærden i Danmark.

Og det skal regeringen have ros for, selvom Landbrug & Fødevarer ikke er glade ved alle dele af dyrevelfærdsaftalen – men dog grundlæggende er tilfreds, understreger formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard.

- Fødevareministeren har arbejdet hårdt for at samle partierne om en bred aftale, som både regeringen og seks andre partier kan se sig selv i. Det vil jeg gerne kvittere for, siger landbrugets førstemand, der understreger, at både investeringssikkerhed og klare målsætninger er afgørende for den enkelte landmand, når han eller hun skal investere i nye staldanlæg, m.v.

Dyrevelfærdsaftalen

Udvalgte punkter:

 • Undersøgelse af mulighederne for at skærpe fængsels- og bødestraffe og frakende retten til at holde dyr

 • Fødevarestyrelsens årlige dyrevelfærdsrapport skal opdeles i administrative og direkte dyrevelfærdsmæssige overtrædelser

 • Øget dyrevelfærdskontrol med grise og kvæg, herunder som udgangspunkt kontrol af besætningen i gennemsnit hvert femte år – oftere i mulige »problembesætninger«

 • Afskaffelse af den anden opfølgende kontrol efter anmærkninger på veterinærområdet

 • Opgørelse af antibiotikaforbrug suppleres med en dosis-opgørelse for produktionsdyr

 • Undersøgelse af muligheder for at anvende mere robuste avlslinjer for at mindske antallet af døde pattegrise

 • Udfasning af fiksering af søer i farestalde bortset fra få dage omkring faring

 • Særligt uddannelseskrav til medarbejdere i sobesætninger

 • Undersøgelse af muligheden for at indføre en afgift, hvor provenuet fordeles til producenter, der ikke halekuperer

 • Overbrusning i grisestalde

 • Bedøvelse forud for kastration af grise

 • Indsatser for lavere sodødelighed, herunder rådgivningsbesøg hvis man overtræder grænseværdi

 • Flere løsdriftsstalde og udfasning af bindestalde for kødkvæg

 • Længerevarende smertedækning ved afhorning af kalve

 • Støtteordning til udfasning af burægproduktion før 1. juli 2035

 • Screening mod brystbensfrakturer hos æglæggende høner

 • Statsligt stop for køb af hurtigt-voksende kyllinger samt arbejde for at udfase produktionen på EU-niveau

 • Undersøgelse af alternativer til aflivning af hanekyllinger

 • Styrket kontrol med restriktiv fodring af mink forud for parring

 • Regler for transport af spædekalve skal skærpes

- Vi har en interesse i at hæve dyrevelfærden og udvikle produktionen. Det spiller en stor rolle, at Folketinget opstiller tydelige og klare rammer, som vi har god mulighed for at investere ind i. Derfor er jeg glad for, at regeringen har landet en bred aftale, som går flere år ud i fremtiden, siger Søren Søndergaard og tilføjer:

- Selvom ikke alt er, som vi kunne ønske os, så har politikerne lyttet til erhvervet. Det er glædeligt og understreger naturligvis også, at vi nu skal ud og levere på aftalen.

Positive elementer

Landbrug & Fødevarer har arbejdet for, at de dobbelt opfølgende kontrolbesøg ophører. Det er Søren Søndergaard glad for er vedtaget i aftalen, selvom han undrer sig over, at det generelle kontroltryk nu skal stige.

Desuden opfordrer han regeringen til at presse de øvrige EU-lande til at hæve barren for dyrevelfærd her forud for, at EU om formentlig kort tid fremsætter et forslag om at ændre reglerne på dyrevelfærdsområdet.

- Det er vigtigt, at regeringen sikrer sig, at andre lande i EU også kommer op på det samme dyrevelfærdsniveau, som vi har i Danmark. På den måde forbedrer vi dyrenes liv i hele unionen, og vi skaber lige konkurrence mellem landene, siger Søren Søndergaard.

ØL: Ikke ambitiøst nok

Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening, ville gerne have haft en mere ambitiøs aftale, men glæder sig dog over, at dyrevelfærdsaftalen »italesætter behovet for nye robuste griseracer i landbruget, der giver færre, men mere robuste smågrise«.

- Det redder griseliv – både de små og de store, siger hun.

Den nye dyrevelfærdsaftale kan ses her.

Læs også