bannerPos

Ingen rester fra godkendte pesticider fundet i grundvandet over kravværdi

Et bredt flertal i Folketinget blev sidste år enige om, at grundvandet skulle testes for mange flere stoffer end tidligere. Nu er første del af resultaterne af denne massescreening tikket ind.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
22-02-2020 07:24
Bag ved det uheldige faktum, at der er fundet rester fra midler, der aldrig har været godkendt i Danmark i en ny massescreening af grundvandet, gemmer der sig en positiv historie om det danske godkendelsessystem for pesticider, lyder det fra både landbrugsorganisationer og vandselskabers brancheorganisation.

Resultatet af den største massescreening af grundvandet, der er gennemført herhjemme, har i den grad fået sindene i kog i det politiske Danmark.

Bag screeningen står Miljøstyrelsen, og der er undersøgt for 415 stoffer i 263 vandboringer. Normalt testes der for omkring 40 stoffer.

Det, som vækker opsigt, er, at der i tre af boringerne er fundet nedbrydningsprodukter fra ukrudtsmidler, det aldrig har været tilladt at anvende i Danmark. Det drejer sig om de tre stoffer metazachlor ESA, metazachlor OA og tsulfinylacetic acid.

Midlerne har været godkendt til en række landbrugsafgrøder i andre EU-lande. Det gælder både Sverige og Tyskland.

- Det er helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af vores grundvand. Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på også til kommende generationer, lød det i en pressemeddelelse fra miljøminister Lea Wermelin sent torsdag aften. 

Styrker kontrollen

I den kommende tid vil Miljøstyrelsen nu styrke kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler, og ministeren bebuder, at hun vil tage sagen op med landbruget.

Fra Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen lyder det, at hun er chokeret over resultatet af massescreeningen, og ministeren er nu kaldt i åbent samråd.

- Eksperimentet med vores drikkevand skal stoppe, skriver hun på Twitter.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kræver mere kontrol.

- Jeg håber virkelig, at politikerne vil tage beskyttelsen af drikkevandet langt mere alvorligt. Vi ved, at der løbende importeres ulovlige sprøjtegifte til Danmark. Og nu finder vi dem i grundvandet.  Her bliver myndighederne nødt til at styrke kontrollen og lave en langt mere finmasket overvågning, siger hun.

Udover de 11 stoffer over kravværdien er der også fundet 22 stoffer under kravværdien i massecreeningen.

Professor forudså ballade

I december 2018 forudså miljøtoksikologi-professor på Københavns Universitet, Nina Cedergreen, at det ville give anledning til debat, når man begynder at teste bredere for flere stoffer via massescreening. Hun opfordrede dengang til, at der på samfundsniveau blev taget en debat om, hvad det er for stoffer, som man vil rense op og lovgive omkring, og hvilke stoffer, som man som samfund vil acceptere.

- Den diskussion er vi nødt til at tage, fordi folk vil finde ud af, at det ikke er destilleret vand, de drikker, sagde Nina Cedergreen i december 2018.

Godkendelsesordningen virker

Men bag den yderst negative presseomtale, som resultatet af massescreeningen medførte fredag – ikke mindst takket være miljøministerens pressemeddelelse – så er der faktisk også en anderledes positiv historie at fortælle, hvis man havde villet det.

Faktum er nemlig også, at der i massescreeningen ikke er fundet rester over kravværdien på 0,1 mikrogram fra nogle af de sprøjtemidler, som der i dag er godkendt.

Fra chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Anne Louise Gimsing, som Effektivt Landbrug talte med fredag formiddag, mens hun stadigvæk var i gang med at nærlæse resultaterne fra massescreeningen, lyder det, at det er glædeligt, at der ikke er fundet rester fra godkendte midler.

- Der er testet for 415 stoffer. Det er jo helt vildt mange. Kun 11 af dem er fundet visse steder over kravværdien, og ingen af dem kommer fra stoffer, som er godkendt i dag. I min optik er det her jo det bedste bevis for, at godkendelsesordningen virker, siger hun.

Hun påpeger, at det derfor også er »helt vildt ærgerligt«, at der er gjort enkelte fund i screeningen fra stoffer, som aldrig har været tilladt. Hun understreger, at Landbrug & Fødevarer naturligvis tager afstand fra brug af ulovlige sprøjtemidler.

Som tabellen her viser, så er de stoffer, der er fundet over kravværdien alle fra moderstoffer der ikke er godkendt i Danmark. Kilde: Miljøstyrelsen

Lettet branchedirektør

Hos Danva, brancheorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber, der normalt ikke holder igen med at kritisere landbruget for dets brug af pesticider, lyder det fra direktør Carl-Emil Larsen, at han faktisk er relativ lettet over de første delresultater af det flerårige projekt med at undersøge det danske grundvand for miljøfremmede stoffer.

- Jeg kan konstatere, at der er begrænset nye fund i grundvandet af pesticidrester. Det giver en umiddelbar lettelse. Men, når det er sagt, så har nu behov for en nærmere analyse af fundene og opfølgende analyser i drikkevandsboringer, før vi med sikkerhed kan udtale os om konsekvenserne, siger han og fortæller, at han forventer myndighederne for styr på sagen omkring af brugen af de ulovlige midler.

Tager klart afstand fra brug af ulovlige midler

Fra Bæredygtigt Landbrug lyder det fra direktør Hans Aarestrup, at også han mener, at mener, at resultatet fra massescreeningen er et tegn på, at godkendelsessystemet virker.

- Vi må klart tage afstand fra brugen af ulovlige stoffer. Men vi har hele vejen igennem været fortalere for, at man undersøger bredt for det hele, og glædeligvis er vi blevet bekræftet i, at de godkendte stoffer tydeligvis ikke udgør noget problem, siger Hans Aarestrup.

Tilfredshed hos Dansk Planteværn

Hos Dansk Planteværn, der er paraplyorganisation for plantebeskyttelsesindustrien i Danmark, lyder det fra kommunikationschef Jakob Tilma, at resultatet fra massescreeningen af det danske grundvand har været ventet med spænding. I Dansk Planteværn er man tilfredse med resultatet.  

- I Dansk Planteværn har vi tiltro til, at den stramme, danske godkendelse af pesticider er med til at sikre godt drikkevand til danskerne, og derfor er det helt uacceptabelt, hvis der som massescreeningen antyder, har været benyttet ulovlige pesticider, siger Jakob Tilma, som gerne ser, at man går endnu grundigere til værks i overvågningen.

 

- Med resultaterne fra massescreeningen for pesticider kan vi konkludere, at der ikke er fundet lovlige, godkendte midler som ligger over kravværdien. Men vi ved faktisk ikke, hvad der ellers findes i vores grundvand af potentielt skadelige kemikalier, som ikke stammer fra landbruget. Skal vandforbrugernes tryghed ved vandet bevares, så er det nødvendigt med en opjustering af rapporteringen, så man leder efter andet end blot pesticider, siger Jakob Tilma.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Massescreeningen

  • Miljøstyrelsen har fået foretaget analyse for 415 stoffer i prøver fra 263 boringer.
  • Der er fundet 11 stoffer over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. De 10 af stofferne er pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider. 
  • Tre af de 11 stoffer, metazachlor ESA, metazachlor OA og t-sulfinylacetic acid, stammer fra to sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.
  • Med den nuværende viden er der ikke er en sundhedsmæssig risiko forbundet med de konkrete fund over kravværdien på nær for amitrol, som vil kræve yderligere vurdering, hvis stoffet bliver fundet i drikkevand, da det er hormonforstyrrende. Amitrol vil derfor blive føjet til listen over stoffer, det er obligatoriske for vandværkerne at teste for.
  • Dertil er der fundet 22 stoffer under kravværdien. Det vil sige at ud af de 415 stoffer, der er blevet analyseret for, er der i alt fundet 33 stoffer, og i alt ni af disse indgår allerede i vandværkernes kontrolprogram.
  • I cirka. 80 procent af de 263 indtag i boringer, der er taget prøver fra, har man ikke fundet nogen af de 415 stoffer.

Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.

Udstillere glæder sig til Agromek

Blandt udstillere på Agromek ’21 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene.

John Deere sælger SABO til Mutares

John Deere har meddelt, at der er underskrevet en aftale om at sælge SABO Maschinenfabrik til Mutares SE & Co. Overdragelsen er betinget af lovmæssig godkendelse af Federal Cartel Office Bundeskartellamt i Tyskland.

Nyt koncept afløser årets Svinekongres

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Seges Svineproduktion står bag nyt koncept, som afløser årets Svinekongres. Men fokus på faglig viden og netværk bliver – næsten - lige som det plejer.

Svinenoteringen ryger under 11 kroner

For første gang i år kommer noteringen for slagtesvin fra Danish Crown under 11 kroner. Næste uge falder noteringen nemlig med 30 øre til 10,80 kroner.

Nature Energy indgår grøn kæmpeaftale med Shell

Nature Energy og Shell har indgået en stor aftale, hvor Nature Energy sælger biogas til Shell Energy i Europa. Aftalen er til dato den største af sin slags i verden og beviser, at biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i hele Europa.

Fælles front mod mulig retssag om efterafgrøder

Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har nu drøftet de mulige veje i det juridiske spor.

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grønt

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grøntDanskerne er for alvor slået ind på en grønnere levevej. Det er især økologiske frugter og grøntsager, som fylder mere på danskernes grønnere tallerkener. Ifølge Danmarks Statistik er salget af økologisk frugt og grønt steget med 143 procent i årene 2015-19.

Optimer udbyttet med en godt afdrænet mark

Dræning har altid været højt prioriteret på Ultanggaard ved Haderslev. Landmand Asmus Fromm-Christiansen er syvende generation på bedriften og både han og hans far bruger en del tid og penge på dræning. Det fortalte han på en temadag om dræning hos SLF.

Jensen Seeds styrker produktionsplatform med fransk opkøb

Jensen Seeds, der er en del af DLF-koncernen, underskrev i går aftale om opkøb af det franske frøfirma Astera Seed, der ligesom Jensen Seeds er specialiseret i produktion af grøntsagsfrø. Opkøbet betyder, at Jensen Seeds nu kan øge udbuddet af grøntsagsfrø til kunderne.
Side 1 af 1871 (37405 artikler)Prev1234567186918701871Next