Dialog skal skubbe digesager i gang

Fredag har kulturminister Mette Bock inviteret interessenter i digeproblematikken til møde i København på foranledning af Landbrug & Fødevarer.

Fredag tager viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen til et møde i København. Mødet er indkaldt af kulturminister Mette Bock (LA), og skal efter planen føre interessenterne tættere på en løsning af de mange tusind digesager, der har skabt problemer i flere år. 

Der er fortsat mange sager, hvor lodsejere uforvarende er kommet til at fjerne diger fra deres jorde, eller hvor lodsejere er blevet tvunget til at flytte genetablerede diger få meter, og Lone Andersen håber på, at mødet kan være med til at få gjort noget ved problematikken.

- Jeg håber, at Mette Bock vil lytte til os. Jeg er glad for, at hun overhovedet har indkaldt til det her møde, for hun kender jo godt udfordringerne. Og så håber jeg også, at hun ikke bare vil lytte, men at hun også vil gøre noget ved det, siger Lone Andersen.

Kulturministeren har tidligere afsat en pulje, hvor kommuner kunne søge om tilskud til at få opdateret deres matrikelkort, men blot to kommuner har benyttet sig af den mulighed. Det kunne hænge sammen med, at kommunerne selv skal lægge halvdelen af pengene for at kunne få tilskud til den relativt dyre opdatering af kort.

Brug for andre tiltag 
Men der er brug for andre tiltag, mener Lone Andersen.

- Vi har brug for at få konkret udpeget de mange diger der er, og brug for en mindre restriktiv administrationspraksis, altså en mulighed for at lave erstatningsdiger med mere fleksibilitet – der er nogle der får påbud om at flytte diger få meter. Der er meget lidt elastik i den administrationspraksis, der er der lige nu, siger L&F-viceformanden.

Lige nu er det Kulturstyrelsen, der har tilsyn med digerne, men ifølge Lone Andersen ville en ændret myndighedsbehandling gavne sagsbehandlingen.

- Vi vil jo gerne have samlet myndighedsansvaret hos kommunerne, for de vil rigtig gerne det her, de har nogle gode løsninger og er tæt på lodsejerne. Det er jo meget langt væk fra Kulturstyrelsen, som jo typisk ikke kan se det fra den praktiske side og tit slet ikke vil tage ud og se på konkrete sager, siger Lone Andersen.

Siden 2014 har Kulturstyrelsen på baggrund af indberetninger fra kommunerne sendt over 1.000 krav om genoprettelse af diger ud til lodsejere, som ifølge styrelsen har forvoldt skade på digerne.

Læs også