Usikkerhed om fremtid for statsejede landbrug

Miljøminister Lea Wermelin (S) har endnu ikke besluttet sig for, om hun vil følge beslutning truffet af tidligere regering, som betyder lukningen af seks større statsejede landbrugsejendomme. Fokus skal dog være på natur på Miljø- og Fødevareministeriets arealer, slår hun fast.

For et halvt år siden besluttede den daværende regering sammen med Dansk Folkeparti, at det skulle være slut med landbrugsdriften tr på seks større statsejede ejendomme, som i stedet skulle omlægges til lysåben natur. Det drejer sig om Arrenæs, Dybbøl Banke, Fussingø, Hald Hovedgård, Kalø Hovedgård og Livø. 

Beslutningen vakte utilfredshed flere steder. Blandt andet hos SF., der i sær har været utilfreds med lukningen af et 110 hektar stort økologisk landbrug på Limfjordsøsen Livø. I et skriftlig svar til Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen, sår miljøminister Lea Wermelin  dog nu tvivl om, hvorvidt beslutningen overhovedet gennemføres. 

- Beslutningen om at stoppe landbrugsdriften på seks større statsejede ejendomme blev truffet af den tidligere regering, og jeg har endnu ikke taget endelig stilling til denne sag, skriver miljøministeren i et skriftligt svar. 

Fra ministeren lyder det dog, at regeringen lægger vægt på, at der skal være fokus på natur på statsejede arealer, herunder særligt de arealer, der ejes af Miljø- og Fødevareministeriet. I forbindelse med en kommende biodiversitetspakke, vil der også blive set på, hvordan Miljø- og Fødevareministeriets arealer kan bidrage til at give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark.  

Utilfredse økologer

Lukningen af landbrug på de statsejede arealer har også været udsat for kritik tidligere fra Økologisk Landsforening. Om landbruget på Livø lød det for et halvt år siden, at det er perspektivløst at lukke demonstrationslandbruget på øen, som har ligger der i 30 år. 

- Landbruget på Livø er et forbilledligt eksempel på, hvordan man kan kombinere produktion af højværdiafgrøder, græssende dyr og et rigt naturindhold. Det er en ny type landbrug, som landmænd kan leve af – og som naturen kan leve med, sagde Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening i maj i en pressemeddelelse. 

L&F vil ikke blande sig 

Fra Landbrug & Fødevarer oplyser viceformand Lone Andersen, at hun herfra ikke ønsker at gå ind i en debat om de seks konkrete statsejede landbrug, og hvorvidt de bør have en fremtid. Fra Lone Andersen lyder det dog: 

- Vores overordnede holdning er, at det er en god idé at lave natur på statens arealer, som alle ejer.  

- Lige præcis den holdning er jo også noget af det, som har gjort, at vi har kunne gå sammen med nogle grønne organisationer. Her har vi jo netop sagt, at vi har en fælles holdning til, at når alle skatteborgere i Danmark ejer 200.000 hektar, hvor en del af det er med høj værdifuld natur, jamen så er det, som vi skal koncentere os om, og ikke landmændenes marker, siger Lone Andersen. 

Læs også