Erhvervsskoler uddanner flere landmænd

Det første hold af landmænd bliver færdiguddannede fra Kold College her til sommer. De kommende år bliver holdene større og med flere produktionsgrene.

Kristian Karlby (tv) er lærer på Jordbrug og Natur-linjen på Kold College og ser en klar tendens til, at interessen for at uddanne sig til landmand på erhvervsskolerne er stigende. - I år er de kun fem og alle med fokus på husdyrproduktion. Men dem, der i dag er på hovedforløbet, er dobbelt så mange, og de efterfølgende år kommer endnu flere og spænder over flere produktionsgrene. Så der er perspektiv i det her, siger han. Fotos: Henriette Lemvig En af de væsentligste grunde til, at landmandsuddannelsen vokser på Kold College er ifølge både elever og lærer, at der er et egentlig landbrug på skolen. Udover dyr, hvor pasningen foretages af eleverne, er der også maskiner på skolen.

Det lille hold af elever, der bliver færdigt uddannede landmænd her til sommer, er blot starten på en ny tid for Kold College, der tidligere har overladt den sidste del af landbrugsuddannelsen til Dalum Landbrugsskole.

- Volumen på det antal elever, der kommer, gør, at vi nu sagtens kan uddanne dem selv, siger Kristian Karlby, lærer på Jordbrug og Natur-linjen.

- I år er de kun fem og alle med fokus på husdyrproduktion. Men dem, der i dag er på hovedforløbet, er dobbelt så mange, og de efterfølgende år kommer endnu flere og spænder over flere produktionsgrene. Så der er perspektiv i det her.

- Vi mærker helt klart et stigende antal ansøgere, siger han og understreger, at de for eksempel også vokser på maskinføreruddannelse, hvilket han i høj grad tilskriver Kold Colleges faciliteter.

Et lille landbrug

- Vi har maskinerne her på skolen, ligesom vi også har dyrene og kræver, at eleverne er en del af hverdagen med pasning etc.

Kristian Karlby påpeger, at de samtidig har valgt at lægge hovedforløbet for maskinføreruddannelsen uden for maskinstationernes højsæson, hvilket trækker en del elever.

»By-børn« bygger bro

- At vi har »bybørn«, der vil arbejde i landbruget, ser jeg som en klar gevinst. Både for landmanden, der efterfølgende ansætter dem, da de måske har et lidt andet blik på arbejdet, end vi, der har været i det størstedelen af vores liv.

- Men også som en bro til den øvrige del af befolkningen, jeg sommetider oplever, har et helt forkert syn på, hvad det egentlig er, der sker i landbruget. Her kan de være med til at hjælpe på forståelsen, siger Kristian Karlby.

Læs også