Ny udvikling: Nedslidning er vendt til vækst

Svineproducenterne har i årevis afskrevet mere på deres bygninger og inventar, end de har investeret. Men den udvikling ser ud til at være slut nu, viser foreløbige Sagro-analyser for 2020.

Generelt er svineproducenterne nu i stand til forbedre deres produktionsapparat i stedet for at nedslide det. Her ses Sagros prognose for producenternes resultat efter finansiering.

- Vi har forbedret egenkapitalen – det er rigtigt glædelige tal. Generelt i 2020 har vi for første gang ikke lavet en kollektiv nedslidning af vores ejendomme. Vi har generelt haft en vækst i virksomheden, bemærkede Christian Primdahl, virksomhedsrådgiver i Sagro, da han gennemgik tal for 2020 på Sagros økonomikonference for nylig.

Han vurderer også, at prognosen for 2021 ser fornuftig ud efter et godt år, hvor afkastet ifølge analyserne lå på 7-8 procent i gennemsnit for de fem driftsgrene søer 7 kg, søer 30 kg, integreret, slagtesvin og Frats.

Samtidig er fremstillingspriserne faldet – og dermed sektorens konkurrenceevne. Baggrunden er især billigere foder og lavere kapitalomkostninger, som har ført til et fald i fremstillingsprisen på 5 kroner for 7-kilosproducenterne (begrænset datagrundlag) og 13 kroner for 30 kilos-producenterne.

- En rigtig positiv udvikling. Vi er blevet endnu mere konkurrencedygtige i 2020, end vi var i 2019 målt på, hvad det koster at fremstille en gris, sagde Christian Primdahl, der gjorde opmærksom på, at analysen af tallene er foreløbig og skal tages med forbehold for, at tallene kan ændre sig i takt med, at flere årsregnskaber for 2020 bliver analyseret.

På Sagros hjemmeside kan man se alle tal fra de foreløbige analyser samt de mundtlige indlæg fra konferencen. 

Spændende år i vente

Vedligeholdelsesomkostningerne er steget, og det samme gælder lønomkostningerne, måske fordi medarbejderne hellere har villet arbejde end afholde ferie under pandemien.

- Lige nu er der meget, der påvirker branchen; udviklingen i Covid-19, svinepest, slagterikapacitet, Kina, osv. Derfor bliver det spændende at se, hvor vi står om et år, sluttede virksomhedsrådgiveren.

 

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 75 76 96

Tunge grise kostede på dækningsbidraget

Virksomhedsrådgiver Christian Primdahl havde naturligvis også tal med for slagtesvineproducenterne på Sagros økonomikonference.

Denne gruppe oplevede i 2020 et fald i dækningsbidraget (fra 272 kroner pr. gris i 2019 til 251 kroner i 2020), selvom noteringen var højere.

- Det skyldes en kombination af konjunkturforhold, og at vi producerer nogle relativt tunge grise (90 kg mod 87 kg året før, red.). Og det ser umiddelbart ud til, at det at grisene bliver så tunge, i hvert fald i sidste halvdel af 2020, koster lidt på dækningsbidraget og ikke er nogen supergod forretning, når vi kigger på tallene, sagde Christian Primdahl, og fortsatte:

- Resultatmæssigt er slagtesvineproducenterne dog ikke synderligt påvirket. Det skyldes, at de har kunnet producere cirka 1.000 grise flere end året før, uden at det for alvor har påvirket omkostningsniveauet. Så vi ser et relativt begrænset fald på knap 400.000 kroner og et flot resultat på – igen – cirka 2 millioner kroner (i 2020, red.).

Produktionsomkostninger

Hos Frats-producenterne rammer det faldende dækningsbidrag lidt hårdere på bundlinjen, fordi disse producenter ifølge virksomhedsrådgiveren ikke har øget produktionen i samme omfang.

Generelt er produktionsprisen hos slagtesvineproducenterne faldet med cirka 30 øre til 5,62 kroner pr. svin i 2020, viser de foreløbige tal.

mip

Læs også

Flere veje til et reduceret klimaaftryk i svineproduktionen
Håber på et løft efter sommerferien: Danish Crown sænker grisenotering med 20 øre
Et rent lager er afgørende for kornkvaliteten
Forsikringen dækker ofte selvforskyldte fejl og skader
Få det nye foderkorn analyseret hurtigst muligt
Zinkfri fravænning skal forberedes nu