bannerPos

Rådgiver: Får dine grise jern nok?

I en besætning tildeltes jern til grisene via vand. Her viste målingerne, at ved en alder på 12 dage havde 50 procent af grisene anæmi (for lidt hæmoglobin i blodet). Arkivfotos
23-07-2020 15:11

Ifølge svinerådgiver Helle Hellemann er årsagen til jernmangel hos nyfødte pattegrise deres hurtige tilvækst med stigning i blodvolumen og antallet af røde blodlegemer. Hvis pattegrisene ikke får tilskud af jern, vil det kunne give en tendens til ringere tilvækst og øget dødelighed.

Niveauet af hæmoglobin i pattegrisenes blod afslører, om de får jern nok i farestalden.

- Ved fødslen har grise et lille jerndepot på cirka 50 mg. Pattegrisenes daglige jernbehov er cirka 7 mg. Dette er væsentligt større end tilførslen fra somælken på cirka 1 mg. Det betyder, at grisens medfødte jerndepot er brugt op efter cirka 1 uge, forklarer forklarer svinerådgiver Helle Hellemann i nyhedsbrevet »SvineNyt« fra SvineRådgivningen.

Årsag

Her fortæller hun, at årsagen til jernmangel hos nyfødte pattegrise er deres hurtige tilvækst med stigning i blodvolumen og antallet af røde blodlegemer.

- I knoglemarven på pattegrisene bruges det meste af det jern, der findes i plasmaet, til syntese af hæmoglobin. Hvis pattegrisene ikke får tilskud af jern, vil de få jernmangel, og hæmoglobinniveauet i blodet vil falde. Bliver hæmoglobinniveauet for lavt, kan der ikke transporteres den samme mængde ilt og pattegrisene vil derfor ikke fungere fysiologisk optimalt. Det vil kunne give en tendens til ringere tilvækst og øget dødelighed.

Jernmangel kan fysisk ses ved, at grisen bliver bleg.

Ifølge Helle Hellemann ses jernmangel tydeligst, hvis man bruger jerninjektion og er kommet til at springe et kuld grise over i farestalden. Grisene kan dog godt få for lidt jern, uden at de bliver blege.

Hæmoglobin

I besætningerne måler man hæmoglobinkoncentrationen i blodet for at finde ud af, om pattegrisene har et underskud af jern.

- Normalt vil et hæmoglobin-niveau mellem 90 til 110 gram pr. liter være tilstrækkeligt. Der vil dog altid være en vis variation, selv inden for samme kuld, men værdierne vil typisk ligge i intervallet 90-130 gram hæmoglobin pr. liter.

En værdi under 90 betegnes som anæmi. En værdi mellem 90 og 110 som subklinisk anæmi, mens en værdi over 110 kan betegnes som i orden. Herved ses det, hvilken gruppe størstedelen af grisene tilhører.

- Som eksempel var der i en besætning ved fravænning totalt set 17 procent af pattegrisene, der havde anæmi, 33 procent der fik tilstrækkeligt med jern og 50 procent som helt sikkert havde det jern, de skulle bruge, fortæller Helle Hellemann.

I en anden besætning tildeltes jern til grisene via vand. Her viste målingerne, at ved en alder på 12 dage havde 50 procent af grisene anæmi.

- I dette tilfælde sås det tydeligt, at man er afhængig af, om grisene drikker vandet for at opnå tilstrækkeligt jerntilskud, påpeger svinerådgiveren.

cab

Kærgården får ny klimavenlig emballage

Kærgården får nu ny og mere klimavenlig emballage, der kan sænke enballagens CO2-aftryk med 45 procent.

Dataoverførsel for blandede maskinparker

I dag skal landmænd indsamle store mængder data for at administrere deres bedrifter samt for at opfylde kravene om dokumentation. Med ISOXML-standarden er det muligt at overføre markdata fra maskinens skærm fra populære producenter til John Deere Operations Center. På baggrund heraf kan John Deere understøtte kunder, der arbejder med maskinparker fra forskellige leverandører.

- Smågrisemarkedet er stabilt og i balance

Nord-West noteringen forbliver i denne uge uændret på 39,00 euro. Samme melding gælder noteringen for 8-kilos grise, der ligeledes er uændret på 25,40 euro
Side 1 af 1893 (37841 artikler)Prev1234567189118921893Next