bannerPos

Lettere fordøjelig fosfor i hybridrug

Ifølge et projekt ved University of Illinois, USA, indeholder hybridrug store mængder naturlig fytase i sin kerne. Hybridrug har således sine egne enzymer med til foderblandingen, når afgrøden bliver anvendt i foderblandingerne til grise, og det medfører en øget fordøjelighed af kernens eget fosfor.
16-05-2020 08:23

Kernebundet fosfor i hybridrug fordøjes bedre af slagtesvin end kernebundet fosfor i andre kornarter. Det er konklusionen i et projekt ved University of Illinois, USA.

Ifølge en artikel fra det amerikanske tidsskrift Farm Journal’s Pork fra 8. april, som Jacob Winther Nymand fra IPM Feed – Wohlde, Tyskland/KWS Scandinavia A/S, har oversat, har to studerende, Joan L. Archs Toledo og Su A Lee på Institut for Animal Nutrition under ledelse af professor Hans Stein studeret fordøjeligheden af fosfor i rug udfodret til slagtesvin.

I kornafgrøderne er det meste fosfor i kernerne bundet til fytinsyre og ikke umiddelbart tilgængeligt for grise, medmindre enzymet fytase er til stede. Som konsekvens af dette tilsættes foderfosfater som monokalciumfosfat og dicalsiumfosfat som standard til foderblandingerne for at sikre tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor til grisene.

Dette er en ekstra udgift i foderproduktionen, og samtidig bliver ufordøjet fosfor, der er bundet til fytat, udskilt i gødningen. På svineproduktionsejendomme kan dette medføre et for stort indhold af fosfor i gyllen. Derved rammes »fosforloftet« på bedriften, og der skal findes yderligere udbringningsarealer i naboområdet.

For at løse dette problem tilsættes der mikrobiel fytase til foderblandingerne, hvorved noget af den fytat-bundne fosfor bliver fordøjeligt. Derved kan mængden af foderfosfat reduceres, og tabet af fosfor i gyllen reduceres.

Mere fytase i hybridrug

Hybridrug indeholder store mængder naturlig fytase i sin kerne, 3-6 gange mere fytase end de andre kornarter. Hybridrug har således sine egne enzymer med til foderblandingen, når afgrøden bliver anvendt i foderblandingerne til grise, det er ret unikt, og det medfører en øget fordøjelighed af kernens eget fosfor.

Noget tyder på, at fosfor i hybridrug muligvis er mere fordøjeligt, når det bliver omsat med egne enzymer, og en eventuel tilsætning af mikrobiel fytase vil have mindre effekt på fosfor-fordøjeligheden i hybridrug.

Det er også muligt, at den naturlige fytase i hybridrug forøger fosfor-fordøjeligheden i andre kornarter, der anvendes i samme foderblanding, når fytasen fra hybridrugen hjælper til og frigiver fosfor fra dem.

Seks foderblandinger er undersøgt

Ifølge University of Illinois er der ikke tidligere offentliggjort nogen videnskabelig information om den naturlige fytase i hybridrug og dens evne til at påvirke fordøjeligheden af fosfor i andre fodermidler i samme foderblanding.

Et eksperiment blev derfor designet i Illinois. En foderplan, der primært består af majs og sojamel, blev tilsat hybridrug henholdsvis med og uden mikrobiel fytase for at undersøge om (ATTD) (Apparent Total Tract Digestibility) (tilsyneladende totale fordøjelighed i både tyndtarm og tyktarm) af fosfor og calcium ville blive forbedret.

Tre foderblandinger blev produceret, en typisk basal amerikansk foderblanding med majs og sojamel, en foderblanding af kun hybridrug og sojamel, samt en blandet foderblanding af majs, hybridrug og sojamel. Hver foderblanding var +/- tilsat mikrobiel fytase (500 enheder/kg Quantum Blue, AB Vista, Marlborough, UK). 

Vitaminer og mineraler undtagen calcium og fosfor blev tilsat alle foderblandingerne for at imødekomme standardnormerne for foderblandinger til slagtesvin. Gødningsprøver blev opsamlet for hvert fodermiddel for at beregne ATTD for fosfor og calcium i hver foderblanding.

Efter beregninger af ATTD for fosfor i hver foderblanding blev evnen af den naturlige fytase i hybridrugen undersøgt til at øge fordøjeligheden af fosfor i majs og sojamel. 

Rug som en naturlig kilde til fytase

Resultaterne afslørede blandt andet, at både mikrobiel fytase og den naturlige fytase i hybridrug virker på fytat i andre fodermidler i foderblandingen og derigennem øger fordøjeligheden af fosfor i en foderblanding.

Undersøgelsen viser dermed, at hvis der er hybridrug i foderblandingen er der ingen/eller et mindre behov for tilsætning af mikrobiel fytase. Den naturlige fytase fra rugen hjælper til med at frigive fosfor fra andre fodermidler, som grisen kan optage, og reducerer dermed fosforafløb til gyllen.

På baggrund af eksperimentet blev det derfor konkluderet, at tilsætning af mikrobiel fytase forbedrer ATTD for fosfor og calcium, uanset de fodermidler der blev anvendt i foderblandingen.

Hybridrugens naturlige fytase forøgede også fordøjeligheden af fosfor i majs og sojamel, og tilsammen resulterede dette i en større fordøjelighed af fosfor i foderblandinger der indeholdt majs, sojamel og hybridrug, end hvad standarderne siger for de enkelte fodermidler.

Som konsekvens af dette kan mikrobiel fytase reduceres i foderblandinger, der indeholder hybridrug. Det giver en simplere proces og en besparelse i foderomkostningerne på konventionelle bedrifter.

Det konkluderes også, at økologer, der ikke kan tilsætte mikrobiel fytase, med fordel kan anvende rugen som en naturlig kilde til fytase.

cab

 

Sortsvalg i vinterhvede

Et højt, stabilt udbytte er den vigtigste parameter, når du skal vælge vinterhvedesort. Men ifølge Seges har også andre forhold betydning for sortsvalget.

Det varme vejr i pinsen har sat gang i flyvningen af hvedegalmyg

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.

Landbrug og safari i Uganda

Uganda rummer masser af muligheder, som kun få danskere har stiftet bekendtskab med endnu. Men landet tæt på ækvator er inde i en hastig udvikling, som også nogle danske landmænd er med i.

Grundloven i klemme mellem spildevand og corona

Bæredygtigt Landbrugs formand skulle have holdt denne tale ved grundlovsmødet på Gråsten Landbrugsskole. Ligesom så meget andet i denne tid blev mødet aflyst. Talen kan nu læses her.

Vegetabilske olier kan trække rapsprisen op

Der er gode nyheder at finde for rapsproducenter i disse dage. Prisen for mineralolie er kommet godt op på det seneste, og nu er der også en ny potentiel optur i vente for vegetabilske olier i udsigt. Det kan gå hen og gavne prisudviklingen for rapsfrø frem mod og måske endda også under den kommende europæiske høst.

Sortsblandinger som værktøj til risikospredning

Sortsblandinger i hvede er et vigtigt element i planteavlen for Peter Munk Lauritsen ved Ulstrup.
Side 1 af 1853 (37042 artikler)Prev1234567185118521853Next