Polens grænser lukker ikke for import

Lørdag den 14. marts opstod en række spørgsmål fra især smågriseeksportører om, hvordan de skal forholde sig til Polens udmelding om at lukke grænser fra søndag, den 15. marts.

Seges Svineproduktion meddelte derfor lørdag, at de havde talt med Fødevarestyrelsen, som har været i dialog med de polske myndigheder. Og indtil videre vil grænserne være åbne for varer ind og ud af landet - ligesom det er tilfældet med de danske grænser.

På Fødevarestyrelsens side »Eksportportalen« kan du følge seneste nyt om eksport af blandt andet grise. Fødevarestyrelsen opfordrer også vognmænd til at tage deres forholdsregler og skriver blandt andet:

»Uagtet at de nye restriktioner ikke omfatter transport af varer og levende dyr, opfordrer Fødevarevarestyrelsen alle eksportører og transportvirksomheder til at tage alle forholdsregler, så der skabes vished for, at levende dyr kan afsættes på bestemmelsesstedet, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation.«

Status på PRRS-situationen på Mors 2

På temasiden om PRRS opdaterer Seges Svineproduktion løbende ny information vedrørende risikoen for PRRS hos Ornestation Mors 2. Seneste opdatering er fra fredag den 13. marts klokken 16:40 - her lyder status:

»Torsdag udtog vi 20 blodprøver fra orner på Mors 2. Blodprøverne blev taget af orner, som var opstaldet nær de 8 orner, der er testet positive i PCR for PRRS1 tidligere. Prøverne blev analyseret i pools for PRRS1-virus ved PCR. 

Alle 4 pools var negative for PRRS1-virus, og det ser derfor ikke ud til at nogen af de orner, der stod nær de tidligere PRRS1-positive orner, er blevet smittet med PRRS1. På mandag tages der prøver af samtlige orner på Mors 2 igen.

Screeningen i de avls- og opformeringsbesætninger der har modtaget sæd fra Mors 2 opstartes mandag.

Plan for screeningsprogram for produktionsbesætninger følger snarest.«

Eksportportalen informerer om håndtering af logbøger

Fødevarestyrelsen opfordrer transportører og organisatorer til at indsende logbøger til EKC med den sædvanlige to-dages frist. Det er vigtigt, at denne frist så vidt muligt overholdes af hensyn til Fødevarestyrelsens fortsatte opgavevaretagelse med den bemanding i EKC, som vi har til rådighed under COVID-19 restriktionerne.

Undtagelsesvist og foreløbig til og med fredag den 20. marts 2020 kan der indsendes logbøger senere end to-dages fristen, f.eks. ved ændrede grænseforhold i modtagerlande. Logbogen skal være modtaget af EKC, senest klokken 12 arbejdsdagen før den planlagte afgang. Og man skal være i så god tid med indsendelse, at logbogen kan følge transporten fra afgangsbesætningen. Det meddeler Fødevarestyrelsen i et nyhedsbrev søndag.

Fødevarestyrelsen meddeler endvidere, at de løbende tager stilling til, om de bemandingsmæssigt kan håndtere denne fleksibilitet for transportører og organisatorer, og vil gå tilbage til håndhævelse af to-dages fristen, hvis der kommer for store udfordringer i tilrettelæggelsen af arbejdet.

Styrelsen opfordrer samtidig fortsat alle eksportører og transportvirksomheder til at tage alle forholdsregler, så der skabes vished for, at levende dyr kan afsættes på bestemmelsesstedet, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation ved tilrettelæggelse af transporten. Hvis det ikke er muligt at få vished for, at levende dyrene uhindret kan afsættes i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark, da de vil kunne strande i transitlande, for eksempel Tyskland, med de problemer, det medfører.

 

 

 

 

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også