Efter markinvasioner: Kenya går i krig mod glubske fugle

Kenya vil af med den lille rovfugl blodnæbsvæveren, der har ødelagt flere marker og truer landets produktion af korn.

Klimaforandringer og deraf følgende tørke har gjort det svært for landmænd i Kenya at holde liv i deres afgrøder. Men på det seneste har landmænd fået endnu et problem. Nu går landet så til modangreb mod den korn- og risædende blodnæbsvæver.

Landbrug er det vigtigste erhverv i Kenya, hvor op mod 75 procent af landets befolkning lever af landbrug eller følgeerhverv. Netop derfor har klimaforandringer skabt en del problemer for landets økonomi, og senest har horder af blodnæbsvævere skabt nye problemer. Det skriver avisen The Guardian.

På grund af tørke er deres primære foderkilde, naturligt græs, nemlig blevet kraftigt reduceret i forekomster, og det har fået fuglene til at søge foder i korn- og rismarker. Og det har resulteret i, at 121 hektar rismarker og 60 tons korn er blevet fortæret eller ødelagt af den lille fugl.

Men det skal der gøres noget ved, har den kenyanske regering besluttet. Derfor vil regeringen nu bruge insekticidet fenthion til at regulere bestanden på 6 millioner af de røde fugle. 

Det har dog fået flere dyrerettighedsforkæmpere til at advare mod konsekvenserne af brugen af fenthion, da det ifølge forskere kan få store konsekvenser for fødevaresikkerhed og for vildtliv i det hele taget i det afrikanske land.
 

Læs også