Klimaplan får hård medfart af landmænd og Elon Musk

Hvordan skal man klare de krav til at sænke emissioner på jordkloden, hvor ikke mindst landbruget er i søgelyset på grund af udledning af klimagasser fra biologiske processer? Og mens der er en CO2-afgift på vej i Danmark, overvejer den irske regering langt hårdere metoder.

Ifølge Dairy Global overvejer den irske regering således at starte en ordning, der vil medføre aflivning af op mod 65.000 stykker kvæg årligt i løbet af de næste tre år. Ifølge avisen vil der være tale om en frivillig ordning.

En aflivning af kvægbestanden i det omfang ville betyde en nedgang i bestanden af malkekvæg på 10 procent. Og ikke overraskende har forslaget mødt kritik. Tilmed fra Elon Musk, der ifølge magasinet Fortune er verdens rigeste mand med en formue på 192,3 milliarder dollars (1,3 billioner danske kroner).

- Dette er virkelig nødt til at stoppe. At slå nogle køer ihjel betyder ikke noget for klimaforandringerne, skriver Musk på det sociale medie Twitter, som han selv ejer.

Ingen endelig plan

Det irske landbrugsministerium oplyser, at der ikke er truffet nogen endelig afgørelse på, hvordan man har tænkt sig at bekæmpe klimaforandringerne, men at rapporten henviser til et såkaldt »modeling document« (modelleringsdokument) i forbindelse med en proces, hvor man overvejer, hvad man vil gøre.

Men hos den irske landbrugsorganisation, Irish Farmers Association, er man skeptisk.

- Rapporter som denne bidrager kun til at forstærke opfattelsen af, at regeringen arbejder i det skjulte for at underminere vores mejeri- og kvægsektorer, siger Tim Cullinan, der er præsident for Irish Farmers' Association, til The Telegraph, og tilføjer, at man burde have mere fokus på at sikre fremtidige landmænd en vej ind i erhvervet.

- Vi er den eneste industri med en betydelig plan, og ærligt talt er vores bestand ikke større end for 25 til 30 år siden, tilføjer Pat McCormack, der er præsident for Irish Creamery Milk Suppliers Association, og tilføjer:

- Kan det samme siges om transportindustrien, kan det samme siges om luftfartsindustrien?, spørger han retorisk.

Irland har som plan at sænke sine emissioner af klimagasser med 51 procent frem mod 2030 i forhold til 2018-niveauer.

Læs også