Fortsat kritik af endnu flere indsatsplaner

Pesticidforbud og reduktion af plantenæringsstoffer som resultat af BNBO-indsatsplaner i flere kommuner, er ødelæggende for landbruget. Det mener i hvert fald foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, FFBG, der forleden havde kaldt til møde i Midtjylland efter endnu en kommune nu er klar med indsatsplaner – denne gang i form af stramme grænseværdier for nitrat i drikkevand.

Omkring 100 landmænd fra hele landet deltog i mødet, der blev holdt på Aarestrup Planteskole nær Karup i Midtjylland. Fotos: John Ankersen Bente Andersen, fagchef i Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, FFBG, mener ikke, at der er miljømæssigt belæg for de BNBO-indsatsplaner som Viborg Kommune og andre kommuner indfører overfor landmænd flere steder i landet.

En markant stramning af grænseværdierne for indholdet af nitrat i drikkevand, der går langt ud over EU´s direktiver om samme.

Det er hvad Viborg Kommune, ifølge foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, FFBG, har meldt ud og har tænkt sig at gennemføre flere steder i kommunen, blandt andet på landbrugsarealer omkring Karup, hvilket en række lodsejere vil blive berørt af. Alt sammen i forbindelse med de såkaldte BNBO-indsatsplaner.

Èn af dem er planteskoleejer Kurt Christensen, Aarestrup Planteskole, der netop dannede rammen om et møde forleden, hvor FFBG forleden havde indkaldt til møde om indsatsplanerne overfor landbruget, der har vundet indpas i flere kommuner.

Ifølge FFBG er indsatsplanerne og ikke mindst de erstatningsudspil, man har set i blandt andet Aarhus Kommune og Egedal Kommune, hverken rimelige eller underbyggede.

Eksempler skræmmer

To kommuner og to eksempler på, hvad man ifølge FFBG bør frygte kan ske i andre kommuner. I Egedal Kommune er det endt med en engangserstatning på 100.000 kroner pr. hektar, mens det i Beder syd for Aarhus er afgjort, at erstatningen er 110.000 kroner pr. hektar for pesticidfri-drift på de første af 7.000 hektar udpeget landbrugsjord.

Fagchef i FFBG, Bente Andersen, kunne på mødet oplyse, at det i modsætning til Aarhus og Egedal, i Viborg kommune handler om grænsen for nitrat-indhold i drikkevand. Her vil kommunen efter planen sænke det acceptable indhold af nitrat i drikkevand, til langt under EU´s direktiv, der siger maksimalt 50 mg/l.

Bente Andersen forudser endnu en gang et forløb og en beslutning, der strider mod al faglighed og fornuft:

- Man påstår, at kvælstof som tilføres landbrugsarealer, øger nitrat-indholdet i indvindingsområdet.

Bente Andersen refererer i den forbindelse til råvandsanalyser, der i det aktuelle tilfælde viser at indholdet af nitrat blot ligger på mellem 1 – 3 mg/l.

Kritisable forløb

Manglende gennemsigtighed og påviste sammenhængsmodeller. Blot nogle af de kritikpunkter, man fra FFBG´s side påpeger omkring kommunernes indsatsplaner med BNBO.

- Det virker som om, at I landmænd bliver kørt over. Det handler om manglende gennemsigtighed og ingen påviste sammenhængsmodeller. Samtidig beretter mange landmænd om ingen respons på indsendte høringssvar, konstaterede Bente Andersen.

Omkring forløbene med indsatsplanerne i Egedal og Aarhus, er udgangene begge steder langt fra forløbet tilfredsstillende, set med FFBG´s og de berørte lodsejeres briller.

Her mener men ikke, at erstatningerne i Egedal er gode nok, ligesom flere af landmændene i Aarhus har indledt retssager. FFBG har tillige stævnet staten for at have givet kommunerne hjemmel til, hvad man kalder indgreb mod landmændenes ret til at dyrke deres jord på lovlig vis.

Problematiske indsatsplaner

Advokat Hans Sønderby er efterhånden blevet kendt for sin indsats i flere sager og forhold omkring landbruget, som han både er involveret i nu, og tidligere har vundet.

I forbindelse med mødet ved Karup gav han sin vinkel på det retslige omkring kommunernes BNB-indsatsplaner.

Hans Sønderby erkendte, at det kan være svært at tage kampen op med kommuner omkring indsatsplanerne, selv om han ikke synes at det hverken er ret eller rimeligt.

- At give kommuner den fuldkomne adgang til at føre retsløshed, det kan man ikke. Efter min juridiske vurdering, har vi noget der strider mod jura, lød det blandt andet fra Hans Sønderby.

Omkring 100 deltog i mødet ved Karup, der som nævnt blev holdt på Aarestrup Planteskole.

Læs også