bannerPos

Nye vandplaner på vej: - Vi skal tænke anderledes

Kollektive virkemidler, partnerskaber og lokal viden var nogle af nøgleordene, da bestyrelsesmedlemmer fra landbrugsforeningerne på Fyn og i Midt- og Østjylland var mødt op til en konference mandag den 2. november for at høre mere om Vandområdeplan 3.
04-11-2020 19:00

Kollektive virkemidler, partnerskaber og lokal viden var nogle af nøgleordene, da bestyrelsesmedlemmer fra landbrugsforeningerne på Fyn og i Midt- og Østjylland var mødt op til en konference mandag den 2. november for at høre mere om Vandområdeplan 3.

Deltagerne sad på snorlige rækker og med god afstand, da tovholder for Politisk Forum, Henrik Nielsen, bød velkommen til arrangementet.

- Retention, presfaktorer og omkostningseffektiv vandmiljøindsats. Det er ord, vi skal høre mange gange, før vi helt forstår dem. Vi har en fælles udfordring og et fælles ansvar. Hvordan kommer vi i mål med kravet fra vandrammedirektivet, samtidig med at vi tager hensyn til landbrugsproduktionen? Vi kan ikke fortsætte, som vi gør i dag, påpegede han.

Budskabet fra de tre oplægsholdere fra Seges var også tydeligt.

Flemming Gertz, Charlotte Kjærgaard og Irene Wiborg påpegede nødvendigheden af samarbejde og at tænke lokalt. De store forskelle, der er i oplandene og fjordene, gør, at en fælles national indsats ikke giver mening. Afsættet skal være i de lokale behov, og Centrovice på Fyn er allerede i gang.

Styr på fakta

- Vi er ved at få udarbejdet rapporter for Odense-, Nakkebølle- og Nyborg Fjord for at finde ud af, hvor kvælstofudledningen kommer fra - og hvornår. Vi får også undersøgt, hvor langt tid vandet opholder sig i fjorden, inden det når ud i havet. Fjorde med stor vandudskiftning bliver næsten ikke påvirket af udledningen af kvælstof i vinterhalvåret, hvor landbrugets udledning primært sker. Vi er nødt til at have styr på fakta om vores fjorde, for at vi kan sætte ind med den rette indsats, understreger formand for Centrovice Torben Povlsen.

For at komme i mål med Vandområdeplan 3 er det nødvendigt at alliere sig med kommuner og organisationer. Det er også afgørende, at lodsejerne bliver inddraget tidligt i processen, da virkemidlerne skal placeres der, hvor det giver bedst mening. Desuden er det lokale kendskab vigtigt, for ofte er det kun lodsejeren selv, der ved, hvor drænene er placeret.

- Den kollektive indsats er afgørende. Vi skal placere virkemidler som minivådområder, vådområder og filtermatricer de rigtige steder, hvor fællesskabet får den største effekt. Det betyder godt nok, at alle landmænd ikke kommer til at bære den samme byrde, men i det samlede regnskab vinder vi alle sammen på det, lød det fra tovholderen for Politisk Forum, Henrik Nielsen.

aldo

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next