Større Jordbrug savner erstatningsgaranti i BNBO-aftale

Frederik Lüttichau, formand for Større Jordbrug, frygter, at erstatning for de sprøjtefrie områder omkring drikkevandsboringer bliver givet som en årlig kompensation frem for »fuld erstatning på markedsvilkår«.

For nylig blev et meget bredt flertal i Folketinget enige om en ny aftale, som fremover skal gøre det forbudt at sprøjte i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

En række forhold i den politiske aftale trænger dog til klare præciseringer, så man som ejer kan stole på, at man opnår fuld erstatning, lyder det fra formand for Større Jordbrug i Landbrug & Fødevarer, Frederik Lüttichau.

Den politiske aftale om BNBO indeholder nemlig to faser. I den første fase er udgangspunktet »fuld erstatning på markedsvilkår«. Her er det op til landmænd og kommunerne inden 2022 at blive enige. Lykkes det ikke, så kommer der en anden fase, hvor forbuddene vil blive tvunget igennem via ekspropriation. Det fremgår af aftalen, at i et sådan tilfælde »kan det pga. EU’s statsstøtteregler også være relevant at give løbende årlig kompensation«.

I Sektionen for Større Jordbrug frygter man, at det meget nemt kan ende med et generelt forbud med en løbende årlig kompensation, hvilket vil være helt uacceptabelt.

- Vi kan ikke se for os, at man i kommunerne kan nå at komme rundt til alle ejere med et tilbud om en aftale med fuld erstatning på markedsvilkår. Dels kræver det mange ressourcer og de nødvendige kompetencer i kommunerne, men vi kan heller ikke se, at kommunerne har incitamentet til at nå indgåelse af frivillige BNBO-aftaler frem til 2022 – for hvorfor skulle de det, lyder det fra Frederik Lüttichau.

Har brug for mere

Han fortæller, at det vil være en fuldstændig uacceptabel løsning, hvis ikke alle opnår et aftaleudkast med fuld erstatning, og i Sektionen for Større Jordbrug finder man, at det vil stride imod ejendomsrettens ukrænkelighed, idet kompensationen langt fra vil garantere fuld erstatning.

- Vi har brug for mere end en politisk aftale. Vi har brug for en lovgivningsmæssig garanti for, at alle ejendomme, som bliver ramt af restriktioner fra BNBO garanteres en aftale med fuld erstatning på markedsvilkår, siger Frederik Lüttichau, som ikke mener, at det kan være rigtigt, at landmænd skal leve i uvished frem til 2022 om, hvorvidt man bliver tilbudt en aftale eller ej.

- Som alle andre virksomheder har vi i vores produktion behov for at planlægge og kende vores produktionsmuligheder for den nære fremtid, og som lodsejere har vi selvfølgelig også krav på klarhed, hvis Folketinget finder behov for, at råderetten skal begrænses på vores jord, siger han.

Læs også