DLG tjente 36,5 millioner på Fyn

Den fynske grovvareafdeling er forbillede for DLG’s nye landsdækkende struktur.

– Tak til jer på Fyn for endnu et godt bidrag til koncernens resultat.

DLG’s koncernchef Kristian Hundebøll havde igen i år ros med til folkene på Fyn, da han på regnskabsmødet i sidste uge i Odense præsenterede et af koncernens hidtil bedste regnskabsresultater – med en omsætning på 50 milliarder kroner og et driftsresultat på 1,9 milliarder før skat og afskrivninger.

- At vi kan dele ud af et nettoresultat på 360 millioner kroner til jer medlemmer, skyldes blandt andet det gode resultat her på Fyn, påpegede han, efter detaildirektør Lars Thorø havde gennemgået de fynske regnskabstal.

Efter tørkeåret 2018 steg omsætningen hos DLG Fyn med næsten 800 millioner kroner til 1,923 milliarder, og nettoresultatet fra 30,2 millioner til 36,5 millioner kroner i det forgangne regnskabsår. Målt i tons steg afsætningen fra 785.000 til 820.000 tons i 2019.

Fra DLG-mødet

Ni fynske genvalg

Med slankning af den folkevalgte struktur skulle der på regnskabsmødet i Odense kun vælges ni mod hidtil ti repræsentantskabsmedlemmer fra Fyn. Da Torben Thomsen, Ebberup, på forhånd havde meddelt, at han efter 23 år og siden 2001 som næstformand i DLG-bestyrelsen ikke ønskede genvalg, blev de øvrige ni hidtidige fynske medlemmer af repræsentantskabet alle genvalgt.

De ni valgte er Axel Schwaner Nielsen, Munkebo, Dorte Bak Himmelstrup, Kirkeby, Gitte Hedegaard, Måre, Hans Peter Andersen, Middelfart, Jens Henrik Andersen, Bogense, Lars Bebe, Ringe, Lars Hansen, Dømmestrup, Leif Juul Sørensen, Ærøskøbing, samt Torben Kromann, V. Skerninge.

Dorte Bak Himmelstrup og Lars Hansen meddelte på mødet, at de er kandidater til DLG’s bestyrelse, hvor valget finder sted 29. april. Her slankes bestyrelsen til otte folkevalgte og to medarbejderrepræsentanter (hidtil hhv. ni og tre), samt med mulighed for 2-3 eksterne bestyrelsesmedlemmer.

 Vil passe præcisionslandbrug

- Det var tiden at stoppe, inden jeg får 25-års jubilæum. I stedet vil jeg bruge kræfter på det spændende projekt for præcisionslandbrug, vi har kørende derhjemme, sammen med andre overordnede opgaver, som jeg ikke har haft tid til som næstformand, stort set på halvtid, begrundede Torben Thomsen sin beslutning om at stoppe som DLG’s næstformand.

Foruden sin landbrugsuddannelse har 54-årige Torben Thomsen en major-karriere og senest taget en bestyrelsesuddannelse, som han håber at kunne bruge i en anden branche på et tidspunkt.

Han er en af TH Agro ApS’ fire ejere. Det sydvestfynske landbrugsselskab driver i alt 950 hektar og en svineproduktion med 500 opformeringssøer.

Tjente halvdelen i Tyskland

Tyskland er nu DLG’s største marked, med en omsætning på 32 milliarder danske kroner. Det er en stigning på tre procent i forhold til året før. Driften i Tyskland gav 934 millioner kroner før afskrivninger og skat, eller dermed mere end halvdelen af hele DLG’s ebitda på 1,7 milliarder kroner.

Største bidragsyder er Team, som sælger energiprodukter fra 195 tankstationer og driver 77 byggemarkeder.

Til gengæld belastede en kartelsag fra 1998-2008 fra et datterselskab til HaGe, hvor DLG i dag ejer 60 procent, DLG’s bundlinie med 119 millioner kroner.

150 nye i Fredericia

DLG’s nye hovedsæde på den jyske side af Den Ny Lillebæltsbro indvies den 25. juni i år. Her samles koncernens administration, salgsorganisation og andre funktioner, samt hele Vilofoss-staben.

Mange administrative medarbejdere har ikke ønsket at flytte med fra det hidtidige hovedsæde på Axelborg. Derfor er 150 nye medarbejdere ansat i Fredericia.

 

 

Hvidkærvej endnu ikke solgt

Derfor glædede Lars Thorø sig da også over, at medlemmerne nu får et pænt overskud udbetalt i forhold til deres samhandel med DLG, og at deres andelskapital forrentes med en procent oveni. Eksempelvis udbetales der indenfor kvægfoder nu 45 kroner for hver indkøbt tons kvægfoder, og otte kroner for svinefoder.

Af lokale forhold nævnte han overfor de 150 fremmødte medlemmer, at der nu rationaliseres omkring plantebeskyttelse, idet lagrene i Grønnemose og Ringe samles i afdelingen i Frankfri.

Her den 3. marts åbnes den nye DLG-terminal i Taulov, og i den forbindelse sker distributionen igen af egne DLG-biler med hjælp af lastvogne fra Frode Laursen i spidsbelastninger.

Om bygningen på Hvidkærvej kunne Lars Thorø oplyse, at der endnu ikke er fundet en køber.  

Efter fynsk model

Overflytningen fra Odense til det nye DLG-hovedkontor ved Fredericia sker i løbet af sommeren, og i den forbindelse tages der gradvis hul på grovvarekoncernens nye landsdækkende salgsstruktur – efter fynsk model.

Gennem flere år har den fynske organisation været samlet ét sted – på Hvidkærvej, hvilket har givet mange fordele og omkostningsreduktioner. Med det nye hovedsæde nedlægges de hidtidige detailforretninger rundt i landet, og i stedet introduceres en fælles landsdækkende salgsorganisation, men stadig med nærheden til kunderne og ikke mindst under hensyntagen til hver bedrift og dets behov.

- Hver kunde vil få én kontaktperson, som er ekspert på netop bedriftens specifikke område. Men det sker ikke på dag ét og kun gradvist, fastslår Lars Thorø, der i den salgsorganisation får en ledende stilling som segmentdirektør for området koncernlandbrug.

– Tak til jer på Fyn for endnu et godt bidrag til koncernens resultat.

DLG’s koncernchef Kristian Hundebøll havde igen i år ros med til folkene på Fyn, da han på regnskabsmødet i sidste uge i Odense præsenterede et af koncernens hidtil bedste regnskabsresultater – med en omsætning på 50 milliarder kroner og et driftsresultat på 1,9 milliarder før skat og afskrivninger.

- At vi kan dele ud af et nettoresultat på 360 millioner kroner til jer medlemmer, skyldes blandt andet det gode resultat her på Fyn, påpegede han, efter detaildirektør Lars Thorø havde gennemgået de fynske regnskabstal.

Efter tørkeåret 2018 steg omsætningen hos DLG Fyn med næsten 800 millioner kroner til 1,923 milliarder, og nettoresultatet fra 30,2 millioner til 36,5 millioner kroner i det forgangne regnskabsår. Målt i tons steg afsætningen fra 785.000 til 820.000 tons i 2019. 

Hvidkærvej endnu ikke solgt

Derfor glædede Lars Thorø sig da også over, at medlemmerne nu får et pænt overskud udbetalt i forhold til deres samhandel med DLG, og at deres andelskapital forrentes med en procent oveni. Eksempelvis udbetales der indenfor kvægfoder nu 45 kroner for hver indkøbt tons kvægfoder, og otte kroner for svinefoder.

Af lokale forhold nævnte han overfor de 150 fremmødte medlemmer, at der nu rationaliseres omkring plantebeskyttelse, idet lagrene i Grønnemose og Ringe samles i afdelingen i Frankfri.

Her den 3. marts åbnes den nye DLG-terminal i Taulov, og i den forbindelse sker distributionen igen af egne DLG-biler med hjælp af lastvogne fra Frode Laursen i spidsbelastninger.

Om bygningen på Hvidkærvej kunne Lars Thorø oplyse, at der endnu ikke er fundet en køber.

Efter fynsk model

Overflytningen fra Odense til det nye DLG-hovedkontor ved Fredericia sker i løbet af sommeren, og i den forbindelse tages der gradvis hul på grovvarekoncernens nye landsdækkende salgsstruktur – efter fynsk model.

Gennem flere år har den fynske organisation været samlet ét sted – på Hvidkærvej, hvilket har givet mange fordele og omkostningsreduktioner. Med det nye hovedsæde nedlægges de hidtidige detailforretninger rundt i landet, og i stedet introduceres en fælles landsdækkende salgsorganisation, men stadig med nærheden til kunderne og ikke mindst under hensyntagen til hver bedrift og dets behov.

- Hver kunde vil få én kontaktperson, som er ekspert på netop bedriftens specifikke område. Men det sker ikke på dag ét og kun gradvist, fastslår Lars Thorø, der i den salgsorganisation får en ledende stilling som segmentdirektør for området koncernlandbrug.

Læs også