Ny rapport: Bombe under kartoffeldyrkningen i Danmark

- Det er en helt uoverskuelig situation for kartoffeldyrkningen, siger landskonsulent Lars Bødker. Strategien for bekæmpelse af kartoffelskimmel ser nu meget vanskelig ud.

Det vil især være stivelsesindustrien herhjemme, som landskonsulent Lars Bødker forventer bliver ramt af manglende skimmelbekæmpelse. Arkivfoto Arkivfoto

- Dette er nok det værste, jeg som landskonsulent i kartoffeldyrkning har været ude for, siger Lars Bødker, Seges Innovation, i en kommentar til den ekstraordinære rapport, der forleden blev meldt ud fra Miljøstyrelsen.

I korthed går rapporten ud på, at man i målingerne af udvaskning af pesticider til grundvandet overraskende har fundet nedbrydningsprodukter i grundvandet fra svampemidlet cyazofamid, der er et vigtigt middel mod kartoffelskimmel, og som blandt andet indgår i skimmelmidlet Ranman.

Og netop de mange nødvendige fungicidsprøjtninger i kartoflernes vækstsæson for at holde kartoffelskimmel nede er – igen noget overraskende – blevet problematiske, da der på det seneste er konstateret udbredt resistens hos skimmelsvampen mod de mest brugte midler som Revus og flere andre skimmelmidler.

Den ny rapport fra i mandags vælter stort set hele den i forvejen noget skrøbelige strategi for bekæmpelse af kartoffelskimmel i 2023.

Virkelig slemt

- Det er virkelig slemt, fastslår Lars Bødker.

- Lige nu er situationen helt uoverskuelig for den kommende vækstsæson for kartoffeldyrkning herhjemme.

Midlerne cyazofamid og Revus udgør i dag rygraden i skimmelbekæmpelsen i Danmark.

- Men skimmelsvampens resistens overfor Revus og nu måske forbud mod cyazofamid får hele vores bekæmpelsesstrategi til at falde.

- Vi har kun et gammelt middel som fluazinam (Shirlan) tilbage plus det nye middel Zorvec samt to kurative midler med kortere virkningstid. Men både fluazinam og aktivstoffet i Zorvec er meget udsatte for også at udvikle resistens hos skimmelsvampen.

Syd for grænsen og i Holland er der nemlig allerede udbredt resistens overfor fluazinam.

Ingen alternativ

Det vil især være stivelsesindustrien herhjemme, som Lars Bødker forventer bliver ramt af manglende skimmelbekæmpelse.

- Der har vi den lange vækstsæson og 12 -13 skimmelsprøjtninger. Men det rammer også læggekartofler og konventionelle spise- og proceskartofler til chips og pomfritter – ja, faktisk alle typer kartofler.

Selv om der netop er kommet nye kartoffelsorter, der har en tolerance overfor kartoffelskimmel, så går der let 8-10 år, inden der kommer flere tolerante sorter og dermed en effektiv forebyggelse af kartoffelskimmel.

- Så vi har umiddelbart ingen alternativ i de nærmeste år til sprøjtning med fungicider.

Lars Bødker forventer nu, at hele kartoffelbranchen går sammen og bidrager til at finde de mulige løsninger, mens man afventer Miljøstyrelsens vurdering af den ekstraordinære rapport om fund af cyazofamid-rester i grundvand i Jylland.

Miljøstyrelsens rapport

Pesticid-stoffer overskrider kravværdi i varslingssystem for udvaskning til grundvand

  • Miljøstyrelsen har modtaget en ekstraordinær afrapportering fra forskerne bag Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (Vap).

  • Rapporten omhandler test af svampemidlet cyazofamid på Vap-marken i Jyndevad i perioden april 2020 – juni 2022.

  • Årsagen til den ekstraordinære afrapportering er, at der er gjort markante fund af nedbrydningsprodukterne DMS og DMSA fra fungicidet cyazofamid.

  • De to nedbrydningsprodukter har ikke hidtil været identificeret som stammende fra cyazofamid, men med resultaterne fra Vap kan dette nu dokumenteres.

  • To kendte nedbrydningsprodukter, CCIM og CTCA, blev ikke detekteret i moniteringsperioden.

  • Der er tale om udbredte fund over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter over en længere periode.

  • På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at det årlige gennemsnit for indholdet af DMS og DMSA i grundvand under testmarken Jyndevad overskrider kravværdien.

  • Miljøstyrelsen har derfor udsendt partshøring til relevante parter med henblik på at tilbagekalde godkendelsen for produkter indeholdende cyazofamid.

Læs også