bannerPos

- Nu må vi se, om de vil betale nok for pesticidfri drift

- Kan det gøres økonomisk forsvarligt, så er vi sådan set ikke imod det, siger Nis Hjort, formand for Vejle-Fredericia Landboforening.

Lasse Ege Pedersen

15-06-2019 10:39
Kan det gøres økonomisk forsvarligt, så har man i Vejle-Fredericia Landboforening ikke de store betænkeligheder ved at indgå aftaler om pesticidfri drift både inde og uden for de boringssnære beskyttelsesområder.

Hos de lokale landmænd i de kommuner, hvor Trefor Vand lige nu forsøger at indgå hundredvis af frivillige aftaler i et forsøg på at beskytte grundvandet, der er man klar til at tage dialogen.

Det fortæller Nis Hjort, formand for Vejle-Fredericia Landboforening. Det sker selvom han fortæller, at han er helt tryg ved, at de midler, som landbruget anvender i dag og den måde de anvendes på, ikke udgør nogen særlig risiko for grundvandet.

- Trefor Vand vil gerne tegne en forsikring på, at der ikke er nogen risiko for grundvandet overhovedet. Det er så den forsikring, som vi skal se på, om de vil betale nok for, så den er også er attraktiv for landmændene at gå ind i.

- Kan det gøres økonomisk forsvarligt, så er vi sådan set ikke imod det, siger Nis Hjort.

Todelt dialog

Nis Hjort fortæller, at han mener, at dialogen med Trefor Vand omkring frivillige aftaler er todelt. Når det kommer til aftaler med landmænd, der har arealer udpeget som BNBO, er der nemlig ingen udvej end at gå i dialog med selskabet. Et stort flertal i Folketinget har besluttet, at det inden for to år skal være forbudt at bruge pesticider i de områder.

- Inden for BNBO der er jo et indgreb på vej, som betyder, at der skal laves aftaler. Derfor opfordrer vi da også folk til at gå frivilligt ind i dem. Grundlæggende for dem er, at de skal holdes skadesløs, lyder det fra Nis Hjort der henviser til, at det i den politiske aftale om BNBO også er aftalt, at landmænd skal have fuld kompensation for indgrebet.

I dialog

Når de kommer til arealer uden for BNBO, hvor Trefor Vand også ønsker indgreb, lyder det:

- For de områder, der ligger uden for BNBO, der snakker vi lige nu med Trefor Vand om også at lave noget i indvindingsoplande. Her kan der være tale om, at man aftaler at lade være med at dyrke under bestemte forudsætninger og med minimal brug af kemikalier.

- Og her mangler vi et stykke endnu. Der er lagt op til, at Trefor Vand, Nature Energy (selskab på Fyn, red.) og os i landbruget kan lave en model, hvor vi gør det til en lige så god forretning at dyrke nogle andre afgrøder, der ikke er så pesticidkrævende som de traditionelle i de områder. Det kan for eksempel være græsafgrøder. For en sådan model er der dog et stykke arbejde endnu, siger Nis Hjort.

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next