Direktøren for det hele bygger og udvider kostaldene

Der er godt gang i byggeriet af nye kostalde flere steder i Østdanmark, og det er noget, man mærker til hos N.J. Totalbyg A/S.

KVÆGSTALD Adressen Hovgårdsvej 4 i Stege på Møn er nok bedst kendt for at være hjemsted for Pollerup Hovgård, hvor Benjamin Berner Christensen står i spidsen for Møn Is. 

Men de seneste måneder har der været besøg af N.J. Totalbyg A/S, der er i gang med en større udvidelse af kostalden for landmanden. 

- Udvidelsen her er på cirka 1.800 kvadratmeter. Det er en udvidelse af den stald, der var her i forvejen, som vi også har lavet. Men så har vi fået gravet ud og fået lavet dystrøelsesstald, og så har vi fået flyttet både køer og fluer ind her, siger Niels Jeppesen, der er indehaver af N.J. Totalbyg.

Specielt landbrugsfokus

Niels Jeppesen begyndte som selvstændig i 2002, og har haft et specielt fokus på landbrugsbyggerier. Det gælder ikke mindst kostalde.

- Vi har fået godt fat inden for byggerier af kostalde på Sjælland, og vi bygger rigtig mange af dem. Vi har fået et godt ry, og vi mener også selv, at byggeri af kostalde er noget af det, vi er rigtig gode til, siger han.

Det betyder også, at der generelt er godt gang i firmaets aktiviteter på landbrugsområdet.

- Vi har faktisk temmelig meget at lave. Vi er i hvert fald booket op i de næste tre til fire måneder. Det handler om tre-fire opgaver. Og det er nok 80 procent af det, vi laver, der kan sættes i forbindelse med landbruget, siger Niels Jeppesen.

Laver lidt det hele

Der er også godt gang i aktiviteterne på Møn denne dag. For selv om Niels Jeppesen har otte mand ansat og også har hyret folk ind til denne opgave, er der brug for alle hænder på opgaven. Også hans egne.

- Det er jo faktisk lidt det hele, jeg laver. Jeg er både sælger, indkøber, koordinator, projektleder og byggeleder. Det er faktisk alle mulige opgaver, siger han.

På Møn har han og kollegerne været i gang med det praktiske arbejde siden april. Men projektet har været i gang et godt stykke inden.

- Vi blev kontaktet af Benjamin for et eller halvandet år siden, fordi han gerne ville udvide. Vi lavede så et overslag over prisen og en beskrivelse med et projektforslag til ham, siger Niels Jeppesen.

Derefter handler det om at få finansiering og budgetter på plads.

- Og så handler det enten om at få en miljøgodkendelse, eller også bare en byggetilladelse, så vi kan starte op. 

Langvarig proces

Man skal ikke tage fejl af, at der er tale om en langvarig proces.

- Mange gange har vi et år eller halvandet år fra vi møder bygherren første gang, til det starter op. Det tager tid, og det er noget, der kræver et tæt tillidsforhold. Det er meget det. Et håndslag er et håndslag. Sådan er det. Man er nødt til at kunne stole på hinanden, påpeger Niels Jeppesen.

Det hænger også sammen med, at det ikke er en ubetydelig investering at bygge nyt på danske landbrug.

- Lige den her udvidelse koster knap fire millioner kroner, så det er da også en investering. Man skal kunne se, at der er en fordel i det for en selv, og at der er økonomi i det, fastslår Niels Jeppesen.

For det er økonomi, der er den afgørende faktor ved nybyggeri eller udvidelser.

- Et håndslag er et håndslag. Sådan er det. Man er nødt til at kunne stole på hinanden.

Niels Jeppesen

Ligelig fordeling

- Det er jo altid bygherren, der bestemmer, hvad han vil have. Han fortæller, hvilke ønsker han har, og så går vi hans ønsker igennem og får så strikket et projekt sammen til ham, siger entreprenøren.

Hvilke ting efterspørger landmænd ved nye byggerier?

- Jamen det er jo økonomi, men også tidsplaner. Men de kender os godt, fordi vi har været så mange år på markedet, så de ved, hvad vi står for. 

Og der er tale om en ligelig fordeling mellem nybyggerier og udvidelser, lyder det fra Niels Jeppesen.

- Vi laver alt. Men det er nok 50/50 mellem nybyggerier og udvidelser. Det er altid en udvidelse på et eksisterende gårdanlæg. Men mange gange er det også en stald for sig selv med malkecentreret, hvor man får det dobbelte antal køer for eksempel.

Læs også