Det nye Danavl er en realitet

Det nye Danavl er en realitet. Det bekræfter Erik Larsen, formand for bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

I dag kan Danavl bekræfte at det nye firma er en realitet. Cirka 75 procent af de danske avlsbesætninger og cirka 70 procent af de danske opformeringsbesætninger bakker op om det nye Danavl.

Formand for bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Erik Larsen bekræfter og siger i en pressemeddelelse:

- I dag er en god dag, og vi glæder os til at komme i gang. Det er også vemodigt at skulle sige farvel til de tidligere samarbejdspartnere, som ikke kunne se sig selv i det nye selskab. Jeg er naturligvis ærgerlig over at de vælger at sige nej til det tilbud de har fået.

Erik Larsen fortsætter:

- Leverandører, der ikke har underskrevet kontrakten, frasiger sig pr. 31. december 2017 retten til at være en del af Danavl og kan derfor ikke længere sælge Danavl-produkter. Jeg vil gerne understrege, at når man vælger at stå uden for Danavl, så bidrager man ikke længere til det fællesskab, der er mellem Danavl og de danske svineproducenter. Det er det fællesskab, som har skabt og fortsat vil skabe genetik i verdensklasse. Og det er det fællesskab, der samtidig kaster genafgifter af sig, hvilke bruges på forskning og udvikling, der tilsammen medfører en bedre svineproduktion med øget indtjening. Denne interesse varetager det nye Danavl og de dertil knyttede leverandører og agenter.

 Thomas Muurmann Henriksen, kommende direktør i det nye Danavl, supplerer:

- Vi arbejder os nu hen imod closing, og derefter drift fra begyndelsen af 2018. Vores kunder og leverandører i ind- og udland er i trygge hænder, og vi glæder os til at udvide samarbejdet og indfri vækstambitionerne for Danavl sammen med dem.


Leverandører der indtræder i det nye Danavl er:

Avlsbesætninger: 

Fuglsang, Lykkensgaard, Holmegård, Maaling, Mjelsgaard, Hvinderupløkke, Eskegaard, Vester Kærgaard, Håstrupgård, Foersom, Volsgaard, Munkbro, Brandmosegaard, Dalsgaard, Molsgaard, Kibsdal, Kirketerp

Opformeringsbesætninger:

Bjernegård, Bording, Bredland/Bøgeholm, Bæklund, Bøgesminde, Danish Breeding, Dortheasminde, Egeledgård, Fenstengård, Fugdal, Fårtoft Østergård, Gabøl Nørregård, Grubegård, Grydholt, Haelbøgaard, Holmsgård, Hvinderupgård, Højbogård, Hønsnapgård, Kongestensgård, Kongstedgård, Krogsgaard, Kvistrup, Langager, Lundegård, Løgager, Marienborg Opformering, Marslund, Monk, Nyborg, Nørredal, Ringstedgård, Rosvang Opformering, Sjørup, Skelbæk, Skovhave, Svaleholm, Søndervang, Thorsviggaard, Tjørntved, Trøllundgaard, Tylstrup, Vesterlund, Vestsalling Opformering, Ørgelgaard, Ørndrup Hovedgård, Øster Hallundbæk, Årup Østergård

Kilde: Landbrug & Fødevarer Svineproduktion

Læs også