Gade: Nødvendigt at tage stilling til GMO

GMO er en nødvendig del af løsningen, hvis verdens voksende befolkning skal have nok mad, mener administrerende direktør i L&F Søren Gade

Beregninger viser, at der i 2050 vil være flere end ni milliarder mennesker i verden. Og de skal have mad.

På den baggrund afviser man hos Landbrug & Fødevarer, at det handler om at være for eller imod, når talen falder på genmodificerede afgrøder. For hvis landbrugsproduktionen skal kunne følge med befolkningsudviklingen, skal GMO på banen, lyder argumentet.

- Det handler om at tage stilling fra sag til sag, for der er ingen tvivl om, at GMO er en nødvendig del af løsningen, når det handler om at skaffe fødevarer til verdens voksende befolkning, siger administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer Søren Gade i en pressemeddelelse.

Og på baggrund af resultaterne af en undersøgelse – baseret på svar fra godt 1.000 danskere – som L&F har lavet, vurderer organisationen, at danskerne generelt ønsker mere viden og bedre oplysning om fordele og ulemper ved GMO.

- Der er helt sikkert behov for større offentlig viden. Godkendelse af GM-afgrøder skal ske på et videnskabeligt grundlag, og det er helt centralt, at vi sikrer lige udviklingsmuligheder for de landmænd, virksomheder og forbrugere, som ønsker henholdsvis at til- eller fravælge GMO, pointerer Søren Gade.

- På landmandssiden sikres det bedst gennem sameksistensregler. At vi for hver afgrøde sikrer, at der er den nødvendige afstand mellem eksempelvis en GM og en økologisk majsmark til at undgå pollenspredning, tilføjer han.

Ministre skal kigge på EU-forslag

EU’s miljøministre skal torsdag tage stilling til det såkaldte Barroso-forslag, som lægger op til, at medlemsstaterne skal kunne indskrænke eller forbyde dyrkning af GM-afgrøder, som ellers har fået markedsføringstilladelse i hele EU på baggrund af, at de ikke udgør nogen risiko for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet.

- Vi mener, at Barroso-forslaget er overflødigt. I stedet bør man sikre obligatoriske sameksistensregler efter den danske model i alle EU-medlemslande. Barroso-forslaget indeholder samtidig en meget stor risiko, fordi de begrundelser for nationale forbud, som medlemsstaterne kan bruge, herunder etiske og sociale, kan være i strid med de globale samhandelsregler i WTO, vurderer Søren Gade.

Torsdag eftermiddag deltager Søren Gade i øvrigt i en debat om netop GMO på Folkemødet på Bornholm.  

 

Læs også