Pas på med de tunge svin

Det er vigtigt at få styr på, hvorvidt en øget afgangsvægt betyder overproduktion på ens bedrift, lyder det fra Agri Nord

Det kan give problemer i forhold til miljøgodkendelsen, hvis slagtesvineproducenter øger afgangsvægten over 107 kg levende vægt, lyder det fra Agri Nords svine- og miljøafdelinger.

Herfra pointeres det, at hvis afgangsvægten øges til 119 kg, så betyder det rigtig meget miljømæssigt, og producenterne skal passe på ikke at få en overproduktion.

Agri Nord tilføjer, at både Danish Crown og Tican ændrer vægtgrænserne fra uge to i 2014. Hos DC forskydes alt med fire kilo, og basis er dermed fremover 74 kg. Tican beholder basis på 70 kg, men øger intervallet med to kg til 91,9 kg, nævnes det.

Den øgede afgangsvægt betyder, at dyreenhederne øges fra 27,8 til 33,8 for 1.000 slagtesvin, når afgangsvægten er hhv. 107 og 119 kg. Altså en faktor 1,22. 107 kg levende vægt svarer til en gennemsnitlig slagtevægt på 81,7 kg, så der er mange producenter, som potentielt kan komme i klemme i forhold til miljøgodkendelsen.

Læs også