Vintersæd skal fortsat efterårssprøjtes for ukrudt

Som planteavler skal man kende tre ting ved valg af ukrudtsmiddel

Omlægningen af pesticidafgifterne den 1. juli er blevet kaldt en kæmpe koldbøtte inden for marksprøjtning.

Frygten fra landbrugets side er i mindre grad den ekstra skat, som med afgifterne er lagt på markbruget, men i højere grad utilsigtet opformering af resistent ukrudt, sygdomme og skadedyr, der kan være risikoen ved et mere smalt og ensidigt valg af sprøjtemidler.

Som planteavler er det derfor vigtigt at kende de forholdsvis få virkningsmekanismer, som oftest gemmer sig bag en stribe handelsnavne.

Vælg fortsat resistensbrydere

Med den nye afgift er for eksempel ALS-hæmmerne, også kaldet SU- eller minimidler og med handelsnavneeksempler som Express, Atlantis og Broadway, blevet billigere.

Derimod er vigtige græsmidler, som er resistensbrydere i forhold til ALS-resistens, blevet væsentligt dyrere, påpeger Videncentret for Landbrug.

Det betyder, at resistensbryderen Boxer fortsat bør indgå med effektive doser i de fleste løsninger, mens Stomp-midler i mindre omfang kan vælges mod eksempelvis valmue og væselhale.

Generelt har videncentret hævet den anbefalede dosis af DFF med den begrundelse, at det ser ud til at ærenpris og stedmoder være øget på mange arealer, og at øget dosis DFF giver et bidrag til at forebygge ALS-resistens hos kamille og fuglegræs. Desuden har DFF i en højere dosis en ikke ubetydelig effekt mod enårig rapgræs.

Få den rigtige start i efteråret

Græsukrudt, agerstedmoder og ærenpris er så udbredt, at alle marker med vintersæd som udgangspunkt skal sprøjtes mod ukrudt i efteråret, hvor der er den sikreste effekt mod disse arter, fastslår videncentret.

På mange arealer optræder kornblomst, tvetand, valmue og/eller storkenæb også som et problem, der målrettet bør løses om efteråret.

Bekæmpelse om efteråret sikrer også, at der ikke sker udbyttetab som følge af ukrudt, der først bekæmpes i foråret, og der bliver tidsmæssigt meget mere fleksibilitet med hensyn til sprøjtning om foråret.

Læs også