Fængslende udvikling for herregård

Søbysøgård blev ejet af 25 personer gennem 500 år frem til 1931. I dag anvender staten herregården som statsfængsel, men også med landbrugsdrift.

Som så mange andre af Fyns gamle herregårde ligger Søbysøgård ved Nørre Søby omgivet af smilende idyl, skov og sø. Oprindelig hed gården Søgaard eller Sjøgaard, men til adskillelse fra den i Rønninge Sogn beliggende Søgaard, Rønningesøgård, kaldte man den herefter Søbysøgård.

Ved læsning om den historiske udvikling for danske slotte og herregårde konstateres mange ændringer over seks-syv århundreder, og Søbysøgård er ingen undtagelse. De mange ejere har haft vidt forskellige tilhørsforhold til godset, og engagementet for tilstanden dermed varierende.

Allerede ved tilkørslen til Søbysøgård oplever man det flotte syn af de gule avlsbygninger og den gule hovedbygning med tårnspir, men sådan har det ikke altid været. Ikke længere tilbage end 1931 var hovedbygningen hvid og med kamtakkede gavle.

Billeder af ændringerne kan ses i stedets museum, hvor fængselsbetjent og museumsleder Kurt Rosenfeldt kan vise frem, og fortælle om udviklingen for Søbysøgård.

Omfattende bygningshistorie
Gennem 50 år fra 1755 til 1805 var ejeren major Axel Rosenkrantz, og han satte sig varigt minde for slottet, da han byggede en helt ny fløj i borggårdens vestre side - sidenhen og stadig kaldet Majorfløjen.

Majoren var streng og rå, men også dygtig og virksom i ledelsen af sit gods. Han hørte til de første, der tog fat på udskiftningen. Efter hans død blev stamhuset ophævet med substitution af det såkaldte Rosenkrantzske Fideikommis.

Som fri ejendom blev herregården købt af Søren Hillerup, hvis indsats var af mere nedbrydende karakter. Slottets gamle riddersal forsvandt og alle oprindelige rum ganske ødelagt, er det beskrevet.

- Endelig tilkastede han størstedelen af voldgravene, hvorved hele anlægget skiftede karakter. Her er så senere kommet et haveanlæg langs Majorfløjen, fortæller Kurt Rosenfeldt og tilføjer, at historikerne også har noteret sig, at digteren H. C. Andersen to gange, henholdsvis i 1836 og 1839, har besøgt herregården.

80 år som fængsel
Mange århundreders herregårdsliv fik en stor ændring med statens køb af Søbysøgård i 1931. Som åbent statsfængsel er der i dag plads til 134 indsatte – heraf 26 i en halvåben afdeling.

- Over tiden er der sket store tilpasninger til det, vi kender i dag. De oprindelige bygninger bliver alle udnyttet, men til indsatte er opført beboelser, og der er udbygget til moderne landbrug og væksthusgartneri, forklarer Kurt Rosenfeldt, som har været med siden 1984.

Med driftsaktiviteterne bliver det bekræftet, at indsatte i danske fængsler ikke sidder og tæller dagene, til de skal løslades. Tværtimod er der beskæftigelsesret og -pligt, og den er med til at give de indsatte en mere meningsfuld hverdag, og forberede dem på et liv uden kriminalitet efter endt afsoning.

- På Søbysøgård er de indsatte beskæftiget med et væld af forskellige produktionsmæssige opgaver som på en almindelig arbejdsplads, og på samme markedsvilkår, der hersker uden for fængslet. Det er i øvrigt længe siden, at der blev lavet tøjklemmer, nævner Kurt Rosenfeldt.

Økologisk mark- og kvægbrug
Søbysøgård Gods er på 182 hektar, og til den økologiske markdrift har landbrugslederen, Jørgen Rasmussen, 165 hektar i omdrift. I arbejdet, hvor der er fem ansatte til beskæftigelse af 20 indsatte, indgår også undervisning med henblik på udslusningen, og bedriften er godkendt som praktiksted.

Jørgen Rasmussen forklarer, at med regeringsbeslutningen i 1999 om pesticidfrit jordbrug på statens ejendomme var det en stor udfordring med økologisk omlægning, men den er kommet for at blive, og har styrket landbruget meget.

- Sædskiftet er med korn til foder, men også til fremavl. Det gælder for eksempel vintertriticale, som har bedre ukrudtsdækning fra starten og med pæne udbytter. Endvidere er der græs og helsæd til grovfoder til malkekvægbesætningen på 125 jerseykøer, nævner Jørgen Rasmussen og fremhæver det sjældne med køer på en fynsk herregård.

Besætningen er en gammel stambesætning, og på museet kan også ses tildelte præmier fra dyrskuedeltagelse, men der udstilles ikke længere. Driftslederen, som har været ansat i 29 år, afviser dog ikke muligheden.

Økodag for offentligheden
Søndag den 22. april fra kl. 10.00 slår Statsfængslet Søbysøgård, som vært dørene op for økodag. Som sidste år, hvor mange tusinde gæster indfandt sig, kan det kl. 12.00 opleves, når alle køerne danser ud på markerne for at nyde græsset og forårsluften.

Det økologiske væksthusgartneri, hvor indsatte også er beskæftiget, holder ligeledes åbent på dagen, og der vil være salg af økologiske krydderurter. Alle aktiviteterne på Søbysøgård, der indgår i fængslets hverdage, vil være til orientering for de besøgende.

På Søbysøgård er hverdagene nu meget anderledes end fortidens herregårdsliv. Færre personer er der dog ikke på stedet, og formodentlig vil det også være tilfældet for årene fremover.

Læs også