Det danske veterinære sikkerhedsnet er i farezonen

Den Danske Dyrlægeforening ser ikke anden udvej end at få Veterinærinstituttet adskilt fra DTU.

Den Danske Dyrlægeforening ønsker Veterinærinstituttet skilt fra DTU igen, fremgår det af lederen af det seneste nummer af Dansk Veterinærtidsskrift, DVT.

- Der er intet så frustrerende som at se ting gå den gale vej- til trods for, at man forinden har råbt og skreget, advaret, tryglet og malet fanden på væggen, mens de ansvarlige vendte det døve øre til, lyder det i lederen med henvisning til foreningens allerede talrige advarsler omkring det veterinære beredskab og veterinære forskning.

Veterinærinstituttet betegnes som noget, »som en tankeløs gruppe personer for fem år siden deporterede til Danmarks Tekniske Universitet, men som aldrig siden har været andet et stedbarn«.

Specialviden kan gå tabt
Det påpeges, at omfattende besparelser siden stort set har sat en stopper for indsendelse af døde dyr til diagnose, og de tilbageværende forskere og laboratoriepersonale kæmper med næb og klør for at holde fast i deres faglighed.

Dermed udnævnes ikke blot fagligheden for at være i fare. Der er stor risiko for, at vigtig specialviden om smitsomme husdyrsygdomme bliver tabt for eftertiden, »fordi området ikke i øjeblikket nyder den nødvendige bevågenhed fra politisk hold«, lyder det.

- DTU, som »ejer veterinærinstituttet«, ser på aktiviteterne som tabsgivende, og ud fra ren økonomiske betragtninger foretager ledelsen en række lukninger, rationalisering og indskrænkninger. Problemet er, at ingen rigtigt har øje for, at Danmarks højt besungne veterinære stade ikke kommer af sig selv.

Det veterinære beredskab bygger blandt andet på, at forskningsinstitutionerne har ressourcer til at holde den nødvendige forskningsbaserede viden ved lige, så der dels kan gives den rigtig rådgivning i form af den løbende risikovurdering i forhold til smitsomme sygdomme, dels kan stille ekspertise og analyseviden til rådighed, når de næste udbrud af alvorlige husdyrsygdomme rammer Danmark.

Skal tilbage på banen
Den Danske Dyrlægeforening er nået til den erkendelse, at den placering af en forholdsvis lille institution som Veterinærinstituttet under en meget stor institution som DTU, der i øvrigt ikke beskæftiger sig med veterinær forskning, aldrig bliver lykke. Derfor må Veterinærinstituttet snarest udskilles fra DTU og sammenlægges med en forskningsinstitution, der kan medføre en samlet styrkelse af den veterinære forskning.

- Det er en politisk opgave, og det kan ikke gå hurtigt nok. Danmark har rigtigt meget at miste ved at lade være, konkluderer lederen i DVT.

Effektivt Landbrug ville gerne have spurgt direktør for Fødevaresikkerhed og Veterinære forhold, Jens Munk Ebbesen, ved Landbrug & Fødevarer, om han deler dyrlægeforeningens bekymring for erhvervets veterinære sikkerhed, og om Landbrug og Fødevarer også gerne ser Veterinærinstituttet skilt fra DTU, men det lykkedes desværre ikke inden redaktionens afslutning.

Jens Munk Ebbesen har dog tidligere udtalt til avisen i forbindelse med den meget omdebatterede lukning af statens virusforskning på Lindholm, at Landbrug & Fødevarer ikke vil blande sig i, hvor forskningen skal ligge henne, men samtidigt sagde direktøren: »Det er afgørende, at man i DTU har den forskning og udvikling, der gør, at man har det rigtige og nødvendige myndighedsberedskab«. Samtidig understregede han, at man kunne have grund til bekymring for de nedskæringer, der sker på DTU, og om man dermed i fremtiden vil have muligheden for at have den rette »kritiske masse til at opretholde det nødvendige beredskabsniveau«.

Avisen følger op på sagen.

Læs også