Lean-projekt optimerer frøbehandlingen

Medarbejdere hos DLF-Trifolium har effektiviseret arbejdsdagene efter afholdt Lean-kursus i Odense.

Hos DLF-Trifolium er der på afdelingen i Odense gennemført et såkaldt Lean-kursus for medarbejderne i produktionen, og det er hensigten at gennemføre tilsvarende kurser på andre afdelinger.

Ifølge produktionschef Carl Christian Knudsen, Roskilde, er det overordnede formål med Lean-kurserne, at DLF-Trifolium gerne vil dygtiggøre og motivere medarbejderne, fjerne spild i produktionen og udnytte arbejdstiden mere effektivt.

- Medarbejderne bliver udfordret til at nytænke processer og arbejdsvaner. Gode ideer bliver afprøvet. Som produktionsvirksomhed med produkter til verdensmarkedet skal vi sikre en konkurrencesituation ud fra vores højere timelønninger end konkurrenterne, nævner produktionschefen.

- Derfor skal vi sikre, at medarbejderne udvikles til at virke til gavn for dem selv i arbejdets udførelse, men også til gavn for virksomheden i sin helhed. I den sidste ende til gavn for bedst mulig afregning til virksomhedens råvareleverandører og ejere – de danske frøavlere, siger Carl Christian Knudsen.

Indstilling til forandring
Lean-forløbet i Odense blev gennemført via AMU-Fyn ved uddannelseskonsulent Finn Ravn, men den udførende projektleder under kursus var Carsten Pedersen fra CP Consulting i Odense.

- Metoden er oprindeligt startet i bilindustrien, men kan tilpasses og være velegnet for mange brancher, inklusiv jordbruget og dets tilhørende produktionsvirksomheder, maskinstationer og den grønne sektor, nævner Carsten Pedersen.

Han forklarer, at det drejer sig om at minimere spild. Gerne fjerne det, men gøre det på en måde, hvor folk på gulvet - medarbejderne med de udførende kræfter – oplever en fornuftig og velment måde at udtænke og gennemføre ønskede ændringer.

- For en virksomhed gælder det ikke at smide det hele ud på en gang, men ganske enkelt at finde orden og ryddelighed på arbejdspladsen, hvor der skal produceres et kvalitetsprogram. Den skal være sig selv bekendt, fjerne unødvendigt, som kan forstyrre arbejdsgangen, forklarer Carsten Pedersen.

Han optræder som formidleren af budskaber og hjælper med introduktionen, men en forudsætning er medarbejdernes indstilling til forandring, og samtidig ledelsens indstilling til at iværksætte ideer fra projektpræsentationen.

Positivt forløb
- Som tillidsmand kan jeg kun udtrykke mig positivt om kursus. 33 medarbejdere gik meget engageret ind i arbejdet og spillede med i hele forløbet, siger Jens Emil Kristensen.

Han mindes, at der blev kigget noget på programmet, som umiddelbart virkede lidt teoretisk, men det virkede i praksis. Med opdeling i grupper, som hver arbejdede med et emne, blev der luget ud i nogle arbejdsgange og drøftet muligheder for at reducere omkostninger.

- Det var nok noget af det bedste, når der blev fokus på at få rettet fejl, men det vil tage lidt tid inden uvaner er helt væk. Det er vist naturligt, at en forandringsproces tager tid, mener Jens Emil Kristensen.

- Der er generelt grund til at være tilfreds med, at firmaet i en stille produktionsperiode er opmærksom på at afholde kurser for medarbejderne, fremhæver tillidsmanden.

Værdikæden tydeliggøres
- Der er mange led i værdikædestrømmen, når hele produktionsforløbet skal klarlægges. Her er det rigtig sundt i kursusforløbet, at alle medarbejdere bliver opmærksomme på helheden, siger Martin Nielsen, som er fungerende driftsleder på afdelingen i Dyrup.

- Der er virkelig sendt nogle bolde i luften, og der kan nu bedre ses ud over egen næsetip. Flere får forståelsen af, at mange »tandhjul« skal fungere sammen for at kvaliteten højnes, samtidig med at det skaber større arbejdsglæde, bemærker driftslederen.

Martin Nielsen og Jens Emil Kristensen er begge glade for den økonomiske velvilje ledelsen har vist, når det gælder investeringer. At firmaet vil gå hele vejen; også hvor det koster for at forbedre produktionsvilkår og for de enkelte medarbejdere.

- Signalværdien om velvilje fra ledelsen bliver godt modtaget, og bidrager ubetinget til større trivsel på arbejdspladsen, konstaterer Martin Nielsen.

Generel kursusaktivitet
Kommunikationschef Stig Oddershede oplyser, at DLF-Trifolium også har uddannet medarbejdere på et lager- og logistikkursus, som blandt andet har it, lagerstyring og arbejdssikkerhed på programmet. Medarbejdere fra Randers og Ringsted har gennemført kurset, og til sommer vil medarbejdere fra Nr. Alslev komme på dette kursus.

- Vi har også haft medarbejdere på kursus i trivsel og samarbejde. Systemet med AMU-kurserne fungerer sådan, at DLF ansætter to medarbejdere, som har været arbejdsløse i tre måneder med løntilskud i et år, mod at firmaet sender to medarbejdere på 2x10 ugers uddannelse, forklarer Stig Oddershede.

På denne måde får firmaet rekrutteret nye medarbejdere i en afgrænset periode, med mulighed for at samarbejdet kan fortsætte, hvis der er behov for nye faste medarbejdere.

Læs også