Stor interesse for vedvarende energi

Landbrugsbedrifter kan spare tusindvis af kroner ved at gå fra traditionel til vedvarende energi. Men eksempelvis solceller kan også betyde dyrere forsikringspræmier. 170 var mødt op til temaaften om emnet høs Sønderjysk Landboforening i Vojens.

Forhåndsinteressen var stor, da Sønderjysk Landboforening, forleden var vært for en temaaften om vedvarende energi på landbrugscentret i Vojens. For energiprisernes himmelflugt har skærpet interessen for vedvarende energi i form af blandt andet solceller, jordvarme, vindmøller og energivenligt el-udstyr.

170 var mødt op til temaaftenen, hvor der desuden var indbudt ti udstillende firmaer indenfor de forskellige grene af den vedvarende energi. En række indlægsholdere var inviteret til at orientere om alt fra regler og lovgivning om solcelleanlæg til husstandsvindmøller, hvorefter der var mulighed for at besøge de deltagende firmaers stande.

Første indlægsholder var Sussie Mærsk, der er rådgiver og sælger på solceller hos Syd-Energi. Hun gik det der populært kaldes ”måler der kører baglæns” -princippet, der dog fagligt hedder nettoafregningsprincippet, der betyder at måleren kan gå begge veje. Der kan produceres til eget forbrug, sælges og købes strøm via solcelleanlægget.  En strøm der afregnes med 60 øre pr. kwh.

Lovgivning og besparelser
Herefter gennemgik Søren Peter Andersen fra Haderslev Kommunes erhvervs- og borgerservice reglerne for husstandsvindmøller og solcelleanlæg, hvor der er en række krav og forordninger der skal være opfyldt for at kommunen kan godkende prodjekterne - dels i landzone og i byzone.

Der var også erfaringsindlæg fra dels Birte og Peter Østergaard, der har installeret solcelleanlæg og jordvarme på deres landejendom, mens Lars Ole Wildfang fortalte om de besparelser han har haft med jordvarme på hans ejendom, og hvor der efter planen yderligere skal installeres solceller.

Solceller giver dyrere forsikring
Under spørgerunden ved temaaftenen blev der bragt en for mange måske knapt så kendt problemstilling op i forbindelse med solcelleanlæg.

Det kan nemlig vise sig at solcelleanlæg kan blive lidt af en forsikringsoverraskelse for deres ejere. Problemet er i forbindelse med brand i bygninger monteret med solcelleanlæg.

Erfaringer fra flere lande som eksempelvis Tyskland, Schweiz og USA har vist, at det kan være noget af en udfordring for brandindsatslederne at slukke en brand i en solcellebygning, da slukning med vand giver risiko for elektrisk stød, ligesom solceller kan give nedfaldende panelmateriale og panelsammenstyrtninger. Dertil kommer udvikling af giftige gasarter ved brand i solcellemateriale. Løsningen har været en dyr mørk presenningsdækning for at slukke branden.

En problemstilling der har betydet, at flere brandslukningsværn i Tyskland siger nej til brandslukning af solcellebygninger og som i Danmark vurderes til at påvirke præmien for brandforsikringer for solcellebygninger markant.

Den store interesse for mødet har betydet at det gentages den 23. januar. Se mere på www.slf.dk.

Læs også