Uskik med korte høringsfrister

Formand for Retssikkerhedsfonden, juraprofessor Ole Espersen, kritiserer en høringsfrist på en uge, som det er tilfældet i den aktuelle sag om ændringerne af vandplanerne.

En høringsfrist på en uge, som det er tilfældet ved den supplerende høring ved vandplanerne, er alt for kort tid.

Det slår juraprofessor Ole Espersen, der er formand for Retssikkerhedsfonden, fast. 

Retssikkerhedsfonden er en organisation, som blandt andet har til formål at fremme forståelse og respekt for retsstatsprincippernes betydning for den demokratiske stat, og den består af en række juraprofessorer og tidligere dommere.

- Der skal være helt ekstraordinære omstændigheder, hvis man har så kort en høringsfrist. Nu har jeg svært ved at kommentere konkret på denne lovgivning, som finder sted her, men som det lyder, så er en uge alt for lidt. Der kan jo være tale om ganske kompliceret og betydningsfuld lovgivning, siger Ole Espersen, efter han er blevet forklaret, hvad sagen handler om.

Skal underminere loven
Som eksempel på helt ekstraordinære omstændigheder hvor en kort høringsfrist kan retfærdiggøres nævner Ole Espersen, der også er tidligere justitsminister for socialdemokraterne i Anker Jørgensens regering i 1981 til 1982, at der skal være risici for hamstring.

Det kunne eksempelvis være et lovforslag, hvor man vælger at sætte benzinprisen op med ti kroner. En lang høringsperiode vil her medføre, at folk begynder at hamstre benzin, og dermed underminerer man lovforslaget.

- Der skal altså være andre transaktioner i et væsentligt omfang, der går ind at underminerer hensigten med loven, hvor man kan tillade sig kortere friste, ja det kan ligefrem være nødvendigt. Her taler vi om vandløb. De har ligget der i hundrede år de fleste. Så her der ikke noget nyt i situationen, siger Ole Espersen.

Han forklarer, at almindeligvis så skal fire uger være minimum i høringsperioder.

- Jeg håber, at der er fornuftige begrundelser for, at regeringen har valgt en så kort høringsperiode, for det er en uskik at gøre det så kort, lyder det fra juraprofessoren.

Ikke ulovligt
Selvom det ifølge Ole Espersen er en uskik, så er der dog intet at gøre ved en kort høringsfrist, for dem som det går ud over. Der er således ingen mulighed for, at loven bliver erklæret ugyldig, fordi høringsperioden er kortere end normalt. De fire ugers frist er således en frivillig nedsat frist.

- Det er aldrig en gyldighedsbetingelse. Det er ikke engang en gyldighedsbetingelse, at man foretager en høring. Det er en god parlamentarisk skik, og det er klogt i forhold til dem, som skal administrere det, siger Ole Espersen.

Læs også