Fynske fokusgrupper for kvægfolk

Svinedyrlæge Hans Bundgaard fra Porcus ser gode perspektiver i lighed med svineproducenterne også at oprette fokusgrupper for mælkeproducenter.

Lige omkring 70 mælkeproducenter var mødt op, da Vestfyns Dyrlæger A/S forleden inviterede til aftenmøde i Fjeldsted forsamlingshus. Blandt emnerne var den for tiden meget omtalte kvægsygdom Mycoplasma Bovis, hvilket dyrlæge Kaspar Krogh fra Videncentret for Landbrug kunne fortælle en masse om.

Derudover var svinefagdyrlæge Hans Bundgaard fra Porcus inviteret til at fortælle om de mange erfaringer, som de hos Porcus har med fokusgrupper for svineproducenterne.

- Det er ikke så tit, jeg bliver inviteret ud til et kvægmøde, men jeg er altså vokset op på en kvæggård ved Foulum, så jeg ved altså noget om køer, lød det indledningsvist fra svinefagdyrlægen, der med et par billeder af let påklædte damer på skærmen, fik de fremmødte til at vågne op, inden de mere faglige aspekter kom på banen.

Nedbryde dårlige vaner
Hos Porcus startede man de første fokusgrupper op for to og et halvt år siden, og grupperne kører for svineproducenter med søer og med slagtesvin.

- Formålet er at nedbryde dårlige gamle vaner. Samtidig skal det være sjovt og lærerigt. Vi skal have stoltheden tilbage, og det skal være med et konstant fokus på en forbedret produktivitet, lød det fra Hans Bundgaard.

Han påpegede, at der er et behov for at samle den indsats, som man som dyrlæge lægger i besætningen.

- Der skal ikke være så meget flakken rundt - selvom der selvfølgelig for os dyrlæger stadig vil være nogle ildebrande, der skal slukkes. Der skal nytænkning til, og der skal være mere målrettet fokus, understregede han og fortalte om de mange friske tal, der er vigtige for at evaluere om tiltag har effekt.

Ingen kaffeklub
- En fokusgruppe erstatter ikke en almindelig erfagruppe. Det er ingen kaffeklub, men derimod er der udelukkende fokus på produktivitet. Vi har eksterne eksperter ude i besætningerne. Der er målrettet undervisning for de ansatte, og der bruges motivationsgrafer, der skal vises frem for de andre i gruppen, lød det fra Hans Bundgaard.

Dyrlægen understregede flere gange, at opfølgning er vigtig. Han understregede desuden, at besøg af kolleger har en stor effekt.

- Det giver en fantastisk god sparring - og så skal jeg da også lige love for, der bliver ryddet op derude. Det er noget andet, end når det bare er dyrlægen, der kommer.

- Alfa og omega er engagerede ejere og ansatte. Alle kan være med - ikke kun de bedste. Tænk nyt - bliv inspireret og bryd vanen for at få yderligere fremgang, var opfordringen fra svinefagdyrlægen til kvægfolkene.

Fokusgrupper for kvægfolk
- Vi vil gerne kopiere idéen med fokusgrupper, og dermed sætte udvidet fokus på for eksempel yversundhed, stærke kalve, lemmelidelser eller ydelse, lød det efterfølgende i aftenens sidste indlæg fra dyrlæge Christian Høj, Vestfyns Dyrlæger A/S.

Han forklarede nærmere, hvordan det er planen, at fokusgrupperne skal have en løbetid på to år, med fire årlige møder á cirka fire timers varighed og gerne med fem til syv besætninger i hver.

- Møderne kommer til at ligge midt på dagen, og vi vil også benytte os af eksterne indlægsholdere. Prisen vil blive 4.000 kroner pr. besætning om året, fortalte Christian Høj.

Kravene til deltagelse i en fokusgruppe er åbenhed omkring data rent internt i gruppen, at man møder op, og at man får indberettet de nødvendige data fra besætningen.

Christian Høj forventer, at være de første fokusgrupper er klar til at starte op i januar-februar måned.

Læs også