Grøde i det grønne

Kold College Jordbrug oplever en stigende tilgang af elever og er i gang med at samle de grønne uddannelser i afdelingen på Bjørnemosevej.

Fleksibilitet er et nøgleord for Kold College i Odense. Inden for de jordbrugsrelaterede uddannelser betyder det blandt andet, at alle elever starter på et fælles grundforløb, hvorefter der er mulighed for at vælge mellem forskellige hovedforløb, som hver for sig er målrettet en specifik erhvervsuddannelse.

Reglerne er ens for alle skoler inden for de »grønne« erhvervsuddannelser. Det betyder blandt andet, at eleverne i princippet godt kan tage næste trin i uddannelsen på andre skoler.

Fleksibilitet
- Det betyder fleksibilitet for både læremestre og elever. De unge har bedre muligheder for at tilrettelægge uddannelsen, idet man til enhver tid kan bygge videre på sin uddannelse, påpeger Stig Hansen, uddannelsesleder på Kold College Jordbrug, der er beliggende på Bjørnemosevej 190 i den sydlige del af Odense.

- Planen er at samle alle vore grønne uddannelser på Bjørnemosevej, fortæller Stig Hansen. I den forbindelse er vi i gang med at bygge 1.800 m² væksthus, opdelt i sektioner, til undervisningsbrug. Desuden har vi netop haft afleveringsforretning på 1.000 m² maskinhus til vore landbrugsmaskiner. I løbet af foråret lukker vi ned i Søhus, hvor den tidligere gartnerskoles bygninger allerede er solgt, og hvor væksthuse, jord m.v. efterfølgende skal sættes til salg.

Bredt tilbud
Stig Hansen oplyser, at Kold College Jordbrug har stigende tilgang af elever på alle linier. Og de unge har mange uddannelsesmuligheder at vælge imellem.

- Landbrugsdelen omfatter uddannelserne landbrugsassistent, landmand og jordbrugsmaskinfører samt dyrepasserassistent og dyrepasser. På gartnersiden har vi uddannelserne væksthusgartner, produktionsgartner og anlægsgartner. Og på skovbrug har vi skov- og naturassistent samt skov- og naturtekniker. For alle linier gælder, at de giver muligheder for at videreuddanne sig - for eksempel til jordbrugsteknolog, hortonom, landskabsarkitekt eller skov- og landskabsingeniør.

- Dertil kommer »brobygning«, hvor vi har elever fra 9. og 10. klasser fra skoler på hele Fyn inde i to, tre eller seks dage. Det har vi stor glæde af, idet de unge får et indtryk af, hvad der foregår her. Det resulterer blandt andet i, at ca. 80 procent af vores elever enten har været her før eller kender nogen, der har været her. Og det, de unge fortæller hinanden, er langt den bedste reklame, vi kan få.

Integrerer by og land
Lokalplanen siger, at området ved Bjørnemosevej og Niels Bohrs Allé skal bruges til uddannelse og forskning. Området blev udlagt til disse formål for mange år siden, da der var planer om at flytte Landbohøjskolen til Odense. Det omfatter ca. 60 ha tæt på byen og fungerer som en »grøn lunge« for Odense, og det giver i dag plads til Teknikum, Syddansk Universitet, Kold College og Dalum Landbrugsskole.

- Her har vi vores dyr og landbrugsafgrøder, siger Stig Hansen, og vi har planer om, at når det nye supersygehus kommer, vil vi også gå ind i naturpleje. Dette enestående, bynære grønne område er med til at integrere by og land - og give folk i byen forståelse for, hvad der foregår på landet.

- Vi ligger fantastisk godt placeret - bortset fra, at de unge fra Assens-kanten ikke har de allerbedste trafikforbindelser her til. Til gengæld bliver de, der har en lang transport, tilbudt at bo på vores skolehjem.

Læs også