Landbrug skal reguleres på linje med anden industri

Den nye regering ser to udviklingslinjer for landbruget: Et økologispor og et konventionelt industrilandbrugsspor.

Regeringen ønsker, at Danmark fortsat skal være et landbrugsland.

Sådan indledes afsnittet om landbruget i regeringsgrundlaget, som S-R-SF i går løftede sløret for. Mange afledte erhverv og arbejdspladser i den danske fødevareklynge forudsætter en primærproduktion, hedder det.

Samtidig vil regeringen nedsætte en hurtigtarbejdende og uafhængig natur- og landbrugskommission, som skal udarbejde forslag til løsning af landbrugets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan erhvervet kan bidrage i klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.

To spor
I regeringsgrundlaget står der også, at regeringen vil opstille tydelige og langsigtede målsætninger for landbruget, som i god tid udstikker klare linjer for, hvordan kravene til landbruget skal opfyldes. Regeringen ser her to udviklingslinjer for landbruget: Et økologispor og et konventionelt industrilandbrugsspor.

- Regeringens sigtelinje er, at industrilandbrug skal reguleres på linje med anden industri. Kun derved skabes der mulighed for at videreudvikle et bæredygtigt landbrug, lyder det i regeringsgrundlaget.

Den nye regering forklarer også, at det vil være nødvendigt med en skærpet regulering af landbrugets brug af kvælstof og brugen af sprøjtemidler blandt andet gennem en højere pesticidafgift og større sikkerhedszoner omkring vandboringer.

- Giftfrit drikkevand er højt prioriteret, lyder det.

Økologitiltag
Samtidig skal der gøres noget ved omlægningen til økologi. Målsætningen om at fordoble det økologisk dyrkede areal fra 2007 til 2020 er nødlidende, og foregår betydeligt langsommere end forudsat.

- Regeringen vil tage initiativer, der gør det muligt mindst at opfylde målsætningen. Den grønne omstilling af landbruget er helt nødvendig. Udgangspunktet er en situation, hvor landbruget har opbygget en stor gæld, lyder det i regeringsgrundlaget.

Teknologi
I regeringsgrundlaget er det også beskrevet, at Danmark skal være det sted, hvor de kommende års miljøteknologi inden for fødevareproduktion og landbrug udvikles.

- Biogasteknologi, anden generations biobrændstoffer såsom bioethanol samt teknologi til fjernelse af ammoniak burde for længst have været et vigtigt dansk eksportområde. Andre lande – ikke mindst de europæiske – står overfor samme udfordring med at mindske landbrugets naturbelastning, og det er en fordel, hvis Danmark kommer først med den nødvendige teknologi og viden frem for at købe den af andre.

Læs også