Prognose: Halmmængden bliver 50-60 procent af et normalår

2 mio. ton halm -  måske endnu mindre - forventes bjærget på de danske marker i år. Normalt bjærges 3,4 mio. ton årligt.

Halmsituationen kan udvikle sig til en sand gyser i år, hvor både husdyrproducenter og halmleverandører med kontrakter til kraftvarmeværker kan komme i en reel mangelsituation.

En frisk prognose fra Videncentret for Landbrug, Planteproduktion, viser således, at der i år kun vil kunne bjærges mellem 1,7 og 2 mio. ton halm på landsplan. Dette skal holdes op imod, at danske landmænd de seneste fem år i gennemsnit har bjærget 3,4 mio. ton halm pr. år.

Dermed er der udsigt til, at den bjærgede halmmængde i år bliver på 50-60 pct. af et normalår. Prognosen bygger på indberetninger fra 23 ledende planteavlskonsulenter fra hele Danmark.

Under 1/3
Ifølge indberetningerne er situationen værst i Sønderjylland, på Fyn og på Bornholm, hvor det vurderes, at under 1/3 af den halmængde, der bjærges i et normalår, er bjærget på nuværende tidspunkt.

Bedst ser det ud i Vestjylland, hvor det vurderes, at mere end 3/4 af halmmængden i et normalår er bjærget på nuværende tidspunkt.

Samlet er vurderingen, at der stadig ligger ubjærget halm på ca. 1/3 af arealet, hvoraf ca. 1/3 er svarende til, at det ikke vil være muligt at bjærge halmen på ca. 10 pct. af det planlagte areal.

Nybjærgninger i den lave enden
På de ca. 20 pct. af det samlede areal, hvor der stadig er håb om at kunne bjærge noget halm, forventes udbyttet at være i den lave ende.

- Hvis det antages, at udbyttet her vil være gennemsnitligt 50 pct. af normaludbytte, må det forventes, at der kan bjærges ca. 60 pct. af den halm, der forventes bjærget i et normalår på landsplan, fremgår det af prognosen.

Følger situationen
Hos Vattenfall lyder meldingen fra kommunikationschef Marianne Reedtz Sparrevohn, at man er i tæt kontakt med sine halmleverandører, men at man endnu ikke har hørt om kontrakter, der ikke vil kunne opfyldes.

- Vi ved, at landmænd og halmleverandører kæmper. Men de tal, du nævner, er nye for mig, siger hun til Effektivt Landbrug, der henviser til ovenstående prognose fra Videncentret.

- Normalt er det sådan, at har man ikke selv de halmmængder, man har kontrakt på, så skaffer man halmen hos naboer eller andre landmænd. Og det forventer vi vil være muligt igen i år, indtil vi hører noget andet, forklarer kommunikationschefen, og tilføjer:

- Vi har jo en forpligtelse til at levere energi produceret på halm. F.eks. kan vores nyeste blok på Fynsværket kun fyre med halm. Så vores fleksibilitet er noget begrænset, og derfor er udgangspunktet, at man skal opfylde sin halmkontrakt.

En ukendt situation
Marianne Reedtz Sparrevohn pointerer, at Vattenfall aldrig har stået i en situation, hvor man f.eks. vil blive bedt om at levere halm »retur« til husdyrproducenter, der mangler halm.

- Skulle det ske, har vi en ny situation, som vi ikke har erfaring med. Og derfor kan vi ikke her og nu tage stilling til, hvad vi vil gøre. Men jeg har som nævnt ikke hørt andet, end at situationen er vanskelig, men at man lever op til kontrakterne med os, slutter kommunikationschefen.  

Også hos Dong Energy lyder meldingen, at man ser tiden an.

- Vi ved, situationen er alvorlig. Prognosen er også ny for mig, og vi er nødt til at forholde os til, at det er en prognose og så vente med at se, hvad virkeligheden viser. Men det er en problemstilling, vi er meget opmærksom på, siger pressemedarbejder Andreas Krog, Dong Energy.

Læs også