Motorvejs-køer

Bilisterne på både den sydfynske motorvej og Svendborg-landevejen glæder sig over synet af Erik Wilbour Rasmussens røde køer langs vejene. På fredag besøger RDM-årsmødedeltagerne besætningen ved Kværndrup, der er den højestydende røde besætning på Fyn.

Normalvis er motorvejsbilister ikke glade for køer. Men de efterhånden sjældnere syn af malkekøer på markerne fryder dog de fleste.

På det smalle areal mellem den gamle Svendborg-hovedvej og den nye motorvej syd for Kværndrup går hver eftermiddag 80 røde køer, og det er der mange, som har bemærket.

- Jeg får faktisk en del positive tilkendegivelser, siger mælkeproducent Erik Wilbour Rasmussen, der nu har fået motorvejen nærmest lige bag fodersiloerne og staldene på slægtsgården Ædellund.

En kilometer hver vej
Hvert år fra begyndelsen af maj lukker Erik Wilbour Rasmussen køerne ud på græs i omkring fire timer dagligt, typisk fra kl. 11 til 15. Dog har de forleden måtte blive inde i deres sengebåsestald i en fjorten dags tid, hvor regnen havde opblødt arealet.

Ellers går de næsten en kilometer hver vej på drivgangen langs motorvejen - til fryd for trafikanterne.

- Jeg lukker blot op for leddet, så finder de selv ud til marken. Og efter de fire timer kommer de selv tilbage, og er klar til fuldfoderet og malkningen, fortæller den midtfynske mælkeproducent.

Fyns højestydende
På fredag den 16. september får han og hustruen Mette Hald Rasmussen besøg af omkring 200 RDM-avlere - alle deltagere i årsmødet, der i år er henlagt til Fyn.

At besætningsbesøget foregår hos en af de efterhånden mindre besætninger med »kun« 80 køer, har blandt andet den årsag, at den de seneste to år har været den højestydende på Fyn med 10.500 kg mælk pr. ko i gennemsnit.

- Men det bliver vi ikke i år, lyder det beskedent fra Erik Wilbour Rasmussen, der vedgår, at det at lukke køerne på græs i sagens natur altid koster lidt ydelse. I de seneste par år har værdistoffet ligget på over 800 kg, men i år slutter gennemsnittet pr. ko på 780-790 kg, uden han har en egentlig forklaring.

Livsstil
- Men jeg glæder mig over at se køerne græsse, og det holder dem sunde. Og det giver jo også mig frisk luft, siger han og indrømmer, at det er en livsstil for ham at være kvægbruger og landmand.

Derfor har han ingen planer om udvidelser, netop for at kunne bevare overblikket over alle køerne. Det er også en af opskrifter på den høje ydelse, som kan lokkes ud af ham.

- Jeg gør ikke noget specielt, kun at have øje for, at den enkelte ko har det godt. Og gøre en indsats straks, hvis den ikke trives.

Derfor regner han heller ikke i timeløn, selv om den aktuelle mælkepris har været gunstig i en periode. Erik Wilbour Rasmussen er tredje generation på Ædellund, som han overtog i 1978 med 15 røde køer. Knæproblemer var med til, at bindestalden blev udskiftet i 2002 med en løsdriftsstald.

Her er der netop blevet installeret en DeLaval skraberobot for at sikre den bedst mulige klovsundhed. Den vil sammen med flere øvrige firmastande kunne besigtiges af RDM-gæsterne på fredag.

Ponyer
Her vil de kunne møde en landmand, der både synes, det er herligt at arbejde med køer, men også at dyrke jorden. Stort set alt markarbejdet på de 80 hektar udfører han og den faste medarbejder selv. Det er som oftest en elev, som er på gården et år eller mere.

Hustruen Mette Hald Rasmussen er uddannet kvæginseminør, men i dag passer hun kun avlen på Ædellund. I stedet har hun fuld fokus på heste som uddannet instruktør og underviser i ridning.

Selv har hun 18 ponyer, primært shetlandsponyer, som børn i alle aldre kommer for at ride på. Desuden er den del private ponyer opstaldet på Ædellund.

  

Som afslutning på RDM's årsmøde, som på fredag og lørdag foregår på Fyn, er der indlagt et bedriftsbesøg lørdag den 17. september fra kl. 10 til 14 på Hårslev Vestergård, hvor Berit og Arne Dahl har 300 røde køer. Samtidig er der også lejlighed til at se deres foderfabrik i Kattebjerg et par kilometer derfra, hvor de sammen med et par svineproducenter har foderproduktion i den tidligere FAF-afdeling.

Indbydelsen gælder ikke kun de omkring 200 deltagere i årsmødet, men alle interesserede kvægbrugere, naboer og andre, som har lyst til at se en moderne kvægbedrift med fem DeLaval malkerobotter og skinneophængt Mullerup foderanlæg. De mange køer går i en stor sengebåsestald og et afsnit med dybstrøelse, ungdyrene i en to år gammel stald, mens kalvestalden med tre sutteautomater er helt ny.

11 ansatte
Udover mælkeproduktionen har Berit og Arne Dahl også en produktion af 9.000 slagtesvin. Og som nævnt kommer både kvæg- og svinefoderet fra egen fabrik, der har en kapacitet på 10.000 tons færdigfoder årligt.

Markbruget er på 300 hektar, og ialt er 11 beskæftigede i den store bedrift.

Den lokale landboungdom vil servere grillmad, øl og vand samt Arla-produkter til alle besøgende, og både på Hårslev Vestergård og i Kattebjerg vil der være udstilling fra leverandørfirmaer og gårdens egne maskiner.

Læs også