Ud at opleve landbruget på søndag

Fire fynske landbrug og et stort gartneri slår dørene op for besøg ved »Åbent Landbrug 2011« søndag den 18. september.

Det er efterhånden en fast tradition, at der den tredje søndag i september - i år søndag den 18. september kl. 10-16 - holdes »Åbent Landbrug«, hvor alle interesserede indbydes til at besøge gårde og andre jordbrugsbedrifter rundt omkring i hele landet, hvor de kan opleve - se, høre, røre, lugte og smage - dyr, maskiner og produkter på nærmeste hold.

I år deltager ikke færre end 88 bedrifter (sidste år 64) i arrangementet, som plejer at tiltrække mange tusinde besøgende - sidste år således i alt næsten 54.000. Fem af disse bedrifter - fire landbrug og et gartneri - ligger på Fyn, og Landbrug FYN har som optakt til arrangementet besøgt en af dem, Spangsgård, Åsvej 1, Måre ved Ørbæk, der ejes og drives af Mariann og Egon Andreasen.

Jerseybesætning
Mariann og Egon Andreasen, der er henholdsvis 54 og 53 år, driver i alt 85 ha, hvoraf de selv ejer 50 ha, mens resten er forpagtet. Jorden dyrkes med græs, lucerne, majs, byg, hvede og raps. Der er en besætning på 72 jerseykøer plus kalve og kvier, i alt ca. 130 dyr. Tyrekalvene sælges til opfedning.

Mariann og Egon Andreasen er tredje generation på Spangsgård, som i 1935 blev bygget af Egons morfar. De begyndte for 31 år siden med en malkekvægbesætning på 29 jerseykøer, men har med tiden stille og roligt udvidet besætningen til de 72 køer, der er i dag. Det første år blev der indkøbt ganske få dyr, men i løbet af de sidste 30 år er besætningen udvidet ved eget tillæg.

Parret har to voksne sønner, Brian på 25 år, der er udlært landmand og arbejder på Gyldensteen Gods, og Jesper på 22 år, der er industritekniker og for tiden sejler med Kongeskibet Dannebrog.

Køer på græs
- Staldsystemet er det samme, som da vi overtog gården, fortæller Egon. Det er en traditionel bindestald med rørmalkning. Vi malker med fem maskiner. Efter morgenmalkningen bliver køerne om sommeren lukket ud på græs, hvor de går fra ca. kl. 10 til 15. Vi malker to gange dagligt - jeg kl. 6.00 og Mariann ved 16-tiden. Malkningen varer fra halvanden til to timer pr. gang.

- Mælken leveres til Arla, hvis tankvogn henter ca. 2.500 liter mælk her hver anden dag og kører den til Taulov Mejeri ved Fredericia.

Besætningens gennemsnitsydelse er 8.600 kg EKM (energikorrigeret mælk, red.). Den gennemsnitlige fedtprocent er 5,80, og proteinprocenten er 4,10. Det bliver til et årsgennemsnit pr. ko på 640 kg fedt plus protein.

Masser af grovfoder
Stalden stammer oprindeligt fra 1959. I 1978 indrettedes en afdeling med dybstrøelse til kvier og goldkøer, og i 1986 blev stalden udvidet til sin nuværende størrelse med plads til malkekøer, ungkreaturer og småkalve.

Bortset fra opgaver, som løses af maskinstation, klarer Mariann og Egon selv arbejdet på bedriften. Der er ikke ansat fremmed medhjælp.

Køerne får fuldfoder, som blandes i en fuldfoderblander og udfodres i stalden med en mindre fodervogn. Foderet består af byg, kløvergræs, majs, lucerne, halm og mineraler. Majsen ensileres i plansilo, og græsset opbevares i wrapballer..

- Vi har altid rigeligt med foder. Vi mangler aldrig grovfoder, understreger Mariann.

Mange aktiviteter
I forbindelse med Åbent Landbrug-dagen, søndag den 18. september, er der planlagt en lang række aktiviteter.

De besøgende kan blandt andet opleve køer og kalve i stalden og på marken. De kan se, hvordan køerne malkes med malkemaskine fra kl. 15, og de kan prøve at håndmalke en ko. Der bliver lejlighed til at klappe kalvene i »kalvekravlegården«, og der bliver smagsprøver på mælkeprodukter fra Arla og juice og most fra Rynkeby Most. Endvidere kan både børn og voksne deltage i en familiequiz med præmier fra Arla.

Børnene - også de små - kan muntre sig på en halmlegeplads. Aktivitetsgårdens 4H fra Stenstrup arrangerer forskellige børneaktiviteter, og spejderne fra Kongshøj laver aktiviteter for de lidt større børn.

Biavlerne Poul Frederiksen og Jes Rasmussen fra Ringe Biavlerforening opstiller et observationsbistade og vil fortælle om bierne, der er et af landbrugets vigtigste - og det talrigeste - »husdyr«.

Hvis vejret tillader det, bliver der arrangeret køreture i marken med traktor og vogn. Gæsterne er velkomne til at tage madpakken med og nyde den i det grønne eller i laden, og der bliver mulighed for at købe kaffe og kage.

Læs også