Bølge af tvangsauktioner kan undgås

Forudsigelser om at en bølge af tvangsauktioner i landbruget er undervejs, er uden hold i realiteterne og stærkt overdrevne, mener rådgivningsvirksomheden LRØ.

Cheføkonom Hans Fink, LRØ, maner nu til besindighed.

Det sker efter, at Henrik Zobbe, Institutleder på Fødevareøkonomisk Institut, i Berlingske Business tidligere på ugen udtalte, at der ligger en pukkel af insolvente landbrug og venter på tvangsafvikling.

- I 2009 var der 1.100 teknisk insolvente landbrug, og det tal er ikke blevet mindre i 2010. Men der har ikke været en bølge af tvangsauktioner, så der ligger efter alt at dømme en pukkel af insolvente landbrug og venter på tvangsafvikling, sagde Henrik Zobbe således til avisen i tirsdags.

Han fortalte, at der er en gruppe af landmænd, særligt blandt store svinebrug, som har betalt for meget for jord og for landbrug, og som i dag er i problemer. Og selv om det tegner til at blive et godt år med hensyn til afregningspriser, er det ikke nok til at afhjælpe problemerne i den gruppe, som har overinvesteret under højkonjunkturen.

Overdramatisering
Hans Fink, mener at udtalelserne fra Henrik Zobbe er stærkt overdrevne.

- Udfordringerne i landbruget er store, men at sige, at vi har en pukkel af insolvente landbrug, der venter på tvangsafvikling, er en overdramatisering. Der er ingen tvivl om, at der er en gruppe landmænd, som har en meget stor gæld. Men en tvangsauktion er den allerdårligste løsning for både landmand og bank, lyder det fra Hans Fink.

Hans Fink påpeger, at landmanden og kreditorer i fællesskab bør søge løsninger, så landbruget kan køre videre, og den udvikling allerede er på vej.  Det kan være akkord, gældsindefrysning, rentenedsættelse eller lignende. Ordninger som gør, at tabet for bank og landmand ikke bliver i samme størrelse som ved et tvangssalg.

- Et stigende antal tvangsauktioner er den mindst begavede vej at gå. Jordpriserne vil falde endnu mere, og markedet vil komme endnu mere under pres, siger Hans Fink.

Ingen lighedstegn
Han Fink mener desuden, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem antallet af insolvente landbrug og antallet af forventede tvangsauktioner.

- Vi skal se på indtjeningsevne og driftslederevne, det er det vigtigste. Er der evne og vilje, så er der en vej frem, lyder det. 

At landmændene har overinvesteret under højkonjunkturen er ifølge Hans Fink en sandhed med modifikationer.

- Der er tale om en betalingsvillig gruppe, som har investeret i deres produktion. De har bl.a. været presset af miljøkrav, og de har mødt en velvillig finansiel sektor. Gennem mange år så man positivt på jordkøb, fordi jorden blev betragtet som nærmest værdifast, siger Hans Fink, der også mener, at krisens omfang og realiteterne  for længst er gået op for landmændene, som har formået at spare på omkostningerne og skære udgifterne ned.

Hans Fink både tror og forventer, at banker og kreditinstitutioner vil være deres ansvar bevidst.

- Vi ser mange dygtige, ekspansive landmænd med gode driftslederevner. Landmændene er generelt et fantastisk folkefærd, og de fleste er tilfredse, hvis de bare kan få lov at fortsætte deres virke, siger cheføkonomen.

Læs også