Undgå forhastet bestilling af vinterrapsudsæd

En sort, der gennem flere år har givet et højt udbytte, bør foretrækkes frem for en, der kun er afprøvet i et år, mener Patriotisk Selskab.

Grovvareselskaberne er begyndt at presse på for salg af vinterrapsudsæd til kommende år, men planteavlskonsulenterne hos Patriotisk Selskab advarer mod at forhaste sig med indkøb.

Tabellen viser egenskaber for udvalgte vinterrapssorter, som grovvareselskaberne i øjeblikket markedsfører.

- Flere af sorterne er nye og er kun afprøvet i Landsforsøgene i et år. Husk at udbytterne kan svinge betydeligt mellem årene. En sort der gennem flere år har givet et højt udbytte, har alt andet lige mindre risiko for at skuffe udbyttemæssigt i 2012, sammenlignet med en sort, der kun er afprøvet i et år, understreges det i Afgrøde Nyt fra Patriotisk Selskab.

Mindre risiko for glimmerbøsser
Egenskabsmæssigt er Primus en af de sorter, der i 2010 begyndte at blomstre først (9. maj). Det betyder mindre risiko for glimmerbøsseangreb, og Primus havde desuden en af de laveste plantehøjder efter blomstring (133 centimeter).

Compass var blandt de senest blomstrende sorter (15. maj) og også blandt de højeste (159 centimeter).

DK Expower udmærker sig ved at have meget høj grad af resistens mod rodhalsråd (phoma) og er derfor velegnet, hvis vinterrapsen sås meget tidligt.

Excalibur er på grund af et højt glucosinolat-indhold på vej ud af markedet. Udsæd af sorten kan dog købes, og meldingen fra en aktør i markedet er, at raps af sorten Excalibur også vil kunne afsættes til samme pris som øvrige rapssorter i høst 2012.

Liniesort til egen udsæd
Ifølge Afgrøde Nyt fra Patriotisk Selskab er det især hybridsorter, der dominerer markedet, men de bedste liniesorter og populationssorter sået tidligt kan stadig præstere et udbytte på acceptabelt niveau.

Ved brug af egen udsæd er det kun liniesorter, der kan anvendes.

- Egen udsæd bør som udgangspunkt bejdses, da bejdsen beskytter rapsplanterne mod angreb af rapsjordlopper, indtil rapsplanterne har en til to løvblade. Bejdses udsæden ikke, skal der holdes rigtigt godt øje med, at afgrøden ikke bliver spist i fremspiringsperioden, og det er oftest ikke det, der er mest tid til i august måned, lyder anbefalingen.

Læs også