Energien er som vinden blæser

Ny husstandsmølle ved Fangel ser ud til at leve op til forventningerne.

- Møllen skulle gerne producere 8.000 kWh i løbet af et år. Det svarer til et gennemsnit på ca. 22 kWh i døgnet. Siden vi startede møllen den 22. februar i år, har den produceret knap 19 kWh i døgnet i gennemsnit, og da det normalt blæser en hel del mere om efteråret, regner vi med at nå de 8.000 kWh om året.

Det siger Anne-Grete og Niels Christian Larsen, som på deres grund på adressen Østermarksvej 49 i Fangel har fået opstillet en moderne 15 meter høj »husstandsvindmølle« af typen Proven P 11 fra firmaet EcoWind A/S.

Elmåleren løber baglæns
Familien Larsen har jordvarme i beboelse m.v. og har dermed et årsforbrug på ca. 16.000 kWh, hvoraf jordvarmeanlægget tegner sig for godt halvdelen. Vindmøllen er tilsluttet elnettet i henhold til de nye regler for husstandsmøller, og dens årsproduktion svarer til, hvad den må yde for at være berettiget til en »tilbageløbsmåler« på samme vilkår, som gælder for ejere af solcelleanlæg.

Det betyder kort fortalt, at når møllen producerer mere el, end der forbruges, kører elmåleren »baglæns«, så den overskydende strøm bliver trukket fra ved årsafregningen.

Anne-Grete og Niels Christian Larsen driver et hobbylandbrug med kødkvæg af racerne Charolais og Simmental. Besætningen består p.t. af fire køer plus opdræt. Vindmøllen er opstillet på en græsmark – inden for de maksimale ca. 25 meter fra en af ejendommens bygninger, som loven om husstandsmøller har fastsat.

Enkel og driftsikker
- Møllerne fra Proven Energy er produceret i Skotland, fortæller Jørgen Antonsen og Carsten Brix, der er salgschefer i firmaet EcoWind A/S.

- Møllen, der er meget enkel og driftsikker – og uden gearkasse eller anden mekanik – er udviklet over 30 år, og der er installeret flere end 3.500 enheder i hele verden – lige fra Antarktis og til boreplatforme i Nordsøen. Vi har indtil nu sat godt 40 møller op i Danmark, hvoraf en i Jylland har kørt i 15 år uden problemer. Og vi er tæt på at have kontrakter, så antallet kommer op på hundrede møller.

Godt for naturen
Husstandsmøllen i Fangel blev præsenteret forrige lørdag ved et arrangement i samarbejde mellem møllens ejere, EcoWind og Danmarks Naturfredningsforening (DN).

- Vi synes, det er en rigtig god ide, siger Christina Kirstinesgaard, der er kontaktperson for DN i Odense. En mølle af denne type ødelægger ikke naturen, den sparer CO2, den udnytter nærhedsprincippet og vindkraften, og den støjer ikke.

Læs også