Bioenergi kan give 2.000 nordjyske jobs

Stort potentiale for øget beskæftigelse ved en satsning på bioenergi, viser beregninger fra Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer har tidligere vist, at vandplanerne i deres oprindelige form ville have kostet Limfjordsområdet 5.100 arbejdspladser.

Men det behøver slet ikke at gå så galt, lyder det fra Landbrug & Fødevarer, der nu har regnet på det beskæftigelsesmæssige potentiale i at udnytte bioenergien.

- Hvis man udnytter husdyrgødningen fra de sårbare arealer til biogas og iværksætter en massiv produktion af energiafgrøder, behøver man ikke tage jord ud af drift for at nå miljømålene i vandplanerne. Samtidig er man sikret en energiproduktion, der kan forsyne 230.000 husstande med grøn energi, forklarer Niels Jørgen Pedersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Dyrk pil
Et regneeksempel viser, at hvis man lægger 100.000 hektar landbrugsjord om og i stedet for eksempel dyrker pil, og dertil udnytter husdyrgødningen til biogas, før den køres ud på marken som gødning, vil man både kunne opretholde regionens store husdyrproduktion og skabe et grundlag for vækst og beskæftigelse inden for grøn energiproduktion. Og samtidig kan man leve op til de miljømål, der er sat i vandrammedirektivet.

- Beregningerne viser, hvor langt man vil kunne nå med en intelligent miljøregulering, der ikke ensidigt går efter at begrænse landbrugsdriften, men i stedet er indrettet på at skabe nye forretningsområder, vækst og beskæftigelse. Men der skal politisk vilje og handlekraft til at nå målet, siger Niels Jørgen Pedersen.

I øjeblikket er det dog ifølge Landbrug & Fødevarer så godt som umuligt at låne penge til finansiering af biogasanlæg. Før man kan realisere ambitionerne på bioenergiområdet er der derfor brug for en form for lånegaranti og for at få forbedret driftsøkonomien for biogasanlæggene.

Læs også