Jersey årsmøde på »Jerseyøen«

STØRST: Jersey er den suverænt største kvægrace på Fyn, så det var i de perfekte rammer, at Dansk Jersey og Fynsk Jersey den 10. og 11. september bød velkommen til 235 årsmødedeltagere på Sydfyn.

Ikke mindre end 235 deltagere var mødt op, da årsmødet i Dansk Jersey i sidste uge blev indledt i Svendborg. De blev budt velkommen af formanden Anders Levring og formand for Fyns Jersey, Peter Høj.

- Vi er tilbage til øen, hvor rødderne næsten er udsprunget fra, lød det fra Anders Levring, der påpegede, at det var dejligt at være i et område, hvor populationen af jerseykøerne er så tæt.

Han nævnte en række jerseyfolk fra det sydfynske, der tæller markante personligheder såsom Hans Rosager, Vejstrup, Erik Larsen, Hundstrup, Jens Høj, Ny Stenderup, Mogens Jørgensen, Vormark samt nuværende formand for Fyns Jersey Peter Høj, Ny Stenderup.

Derefter blev listen med vigtige tyre fra Sydfyn også nævnt. Dem, der har haft størst indflydelse på genetikken.

- Listen er lang, men FYN Haug fra Jens Høj, Haugstedgaard er nok den, der har påvirket dansk jerseyavl allermest, hvorimod Q Hirse fra Aksel Rubæk, Kædeby Haver, nok er den tyr, der kommer til at påvirke mest lige nu, lød det fra formanden fra Djursland.

Værdien på fedt
Selve årsmødet blev afviklet på Hotel Christiansminde i Svendborg, mens ledsagerne tog på bustur til Valdemars Slot.

I sin beretning kom Anders Levring ind på flere aktuelle forhold for jerseyracen. Han omtalte blandt andet mælkeafregningen, som Dansk Jersey har haft oppe at vende på et møde med Arla den 1. september.

- Vi har nemlig opfattelsen af, at fedt har en større værdi, end afregningen giver udtryk for, nævnte Anders Levring. Forholdet mellem fedt og protein er på 1:1,7 i afregningsmodellen. Men med genomisk selektion mener man, at der hurtigt kan ændres retning.

- Tingene ændrer sig, og avlsmæssigt kan vi agere anderledes. Desuden har Arla været utroligt gode til at afsætte fedt til en høj pris. Vi ved for eksempel i dag, at Arla kører fedt til Sverige for at dække behovet for fedt der, fortalte formanden og påpegede, at fremtiden for værdien af fedt altså ser anderledes ud.

- Vi vil derfor gerne have en debat med Arla omkring forholdet mellem fedt og protein. Vi ønsker F:P forholdet mere åbent og markedsorienteret, i tråd med den dynamiske afregningsmodel der ellers praktiseres.

147,2 køer i gennemsnit
Der sker meget indenfor jerseyracen det seneste år. Blandt andet kunne formanden berette, at jerseybesætningerne er blevet hele 9,1 køer større, så gennemsnitsstørrelsen nu er oppe på 147,2 køer. Stigningen er faktisk større end for andre racer, idet landsgennemsnittet ligger nu på 142.

Ydelsen er også steget. På trods af udvidelser og en meget lav udskiftningsprocent, så er ydelsen alligevel steget med 83 kilo mælk, 7 kilo fedt og 6 kilo protein, til 6.654 kilo mælk, 395 kilo fedt og 273 kilo protein. Procenterne i mælken er tillige steget til 5,94 og 4,10.

Lille sortbroget
I forbindelse med jerseykonsulent Peter G. Larsons gennemgang af udviklingen indenfor avlen, nævnte han også udviklingen indenfor størrelse. En konklusion, der ikke faldt helt i god jord.

- Vi må forvente, at køerne bliver lidt større de næste år, men der må vi så ind og se på, om de skal være større, sagde Peter G. Larson.

Under den efterfølgende debat lød der til den sag blandt andet en kommentar fra John Trædholm fra Gelsted:

- Vi skal ikke have jersey til at være små sortbrogede!

Til den kommentar svarede formanden, at han da var helt enig, og at det da også var noget, der ville blive set på.

Besætningsbesøg
Udover selve årsmødet var der indlagt flere besætningsbesøg i programmet.

Det første foregik hos Marianne og Christian Halmø ved Skårup, der på Dongsgaarden har ikke mindre end 650 jerseykøer og driver 550 hektar.

- Vi købte stedet her i fri handel i 1982, med 40 køer og har løbende udviklet ejendommen siden. I 2004 byggede vi et malkecenter i to etager med en 2 x 24 sildebens malkestald, og hvor mælken løber nedenunder. Her har vi et rigtig godt arbejdsmiljø uden støj, fortalte Christian Halmø de mange årsmødedeltagere.

Han har siden bygget en sengebåsestald i 2006 med plads til 500 køer og i malkecenteret kan to mand malke 600 køer på tre timer.

- Vi har stadig den lille dobbelt otter i den gamle dybstrøelsesstald, hvor vi malker nykælvere og penicillinkøer. Det er måske tåbeligt at malke to steder, men det har virkelig bevirket, at vi har styr på tingene, understregede han og fortalte, at der i alt er 10 ansatte i bedriften.

Fest og flere besøg
Efter besøget på Dongsgaarden – og frokosten midt i den store kostald - gik turen videre til Jonna og Svend Erik Nielsen og deres 430 jerseykøer i en ny sengebåsestald i Langå.

Der var fest på Hotel Christiansminde om aftenen, og årsmødet sluttede om lørdagen med et besøg på Steensgaard Gods i Millinge ved Faaborg. Her går Danmarks næstældste besætning, etableret i 1903 men i dag på 225 jersey'er, i en dybstrøelsesstald og med afgræsning om sommeren.

Læs også