Energiafgiften skal væk fra gyllen

Et af værktøjerne til at nå en del af de sidste 10.000 ton kvælstofreduktion til vandmiljøet er nu fundet, lyder det fra fødevareminister Henrik Høegh.

- Det er en meget glædelig nyhed, som skatteministeren kommer med, lyder det fra fødevareminister Henrik Høegh (V).

Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) afslørede således i går, at det er lykkedes at overbevise EU-Kommissionen om, at ren biomasse bør kunne fritages for afgift, når det brændes af i landets forbrændingsanlæg.

Dermed skal den energiafgift som blandt andet husdyrgødning er pålagt fjernes. Et lovforslag vil blive sendt ud i Folketinget efter sommerferien.

Går loven igennem er, ifølge Henrik Høegh, et af de værktøjer man kan bruge, når man en til næste år, skal beslutte sig for, hvordan man opnår de sidste 10.000 ton af de i alt 19.000 kvælstofreduktion for at opfylde EU's vandrammedirektiv, og dermed målsætningerne i Grøn Vækst.

- Det er jo sådan, at hvis man separerer gyllen og tager den organiske del fra, så får man en udvaskningsreduktion af kvælstof på en otte-ti procent. Det er noget, som der bestemt kan være behov for nogle steder, siger Henrik Høegh.

Nu skal der regnes
Hvor stor en del af de sidste 10.000 ton kvælstofreduktion, som den her afgiftsfritagelse på afbrænding af husdyrgødning og andet affald, der alene består af biomasse vil kunne betyde, kan fødevareministeren dog ikke sige noget om endnu. Det er for tidligt.

Først når der er blevet regnet på det i den kvælstofkommission, som regeringen og Dansk Folkeparti har nedsat for netop at kigge på værktøjer for at nå de sidste 10.000 ton, vil der kunne blive sagt mere om den sag. Det arbejde forventes først færdigt i løbet næste år.

- Men det her vil måske få nogle landmænd til at sige, at det er det her, som jeg satser på i stedet for at etablere efterafgrøder, siger Henrik Høegh med henvisning til at flere landmænd måske vil satse mere på afbrænding af deres husdyrgødning i stedet for at køre det ud på markerne, nu det bliver mere attraktivt.

- Der er ingen tvivl om, at den her afgift har været den absolut største hindring på området. Det næste der så kommer, det er, at vi skal finde ud, hvad brændværdien er af det her. Skal man betale penge for at komme af med gyllen eller skal man have penge for det. Det kan jo også være, at gyllen bliver interessant at bruge på linje med halm til bioætanol, lyder det.

Henrik Høegh fortæller videre, at han vil arbejde for, at landmanden får så mange alternativer som muligt at vælge imellem, når det kommer til at få reduceret kvælstofudledningen.

- Landmanden skal selv kunne sige om han vil lave for eksempel energipil, selv vil separere sin husdyrgødning, lave våde enge nede på de lave jorde og så videre, siger han.

Læs også