Danske planteavlere nummer tre i verden

På trods af begrænsede kvælstofmængder og omfattende regulering ligger danske planteavlere i verdenseliten med hensyn til udbytter.

I en sammenligning med 32 lande i hele Verden ligger Danmark i den høje ende rent udbyttemæssigt. I undersøgelsen er hvedeudbyttet knap ni tons pr. hektar.

- Hvis vi tager gennemsnittet over to år ligger vi som nummer tre i verden, siger Ole Maagaard Pedersen, driftsøkonom hos Patriotisk Selskab.

Det er imponerende i forhold til den omfattende regulering danske planteavlere er udsat for.

- Det er flot, at vi kan nå så høje udbytter med de begrænsede kvælstofmængder, vi har mulighed for at bruge i Danmark, mener han.

Sammenligningen er lavet af det internationale netværk af landbrugsøkonomer, Agri Benchmark, hvis hovedinteresse er benchmarking af planteavlsresultater fra hele verden. Resultaterne findes i Cash Crop Report 2009, der indeholder en oversigt over mere end 40 udvalgte typiske planteavlsbrug i hele verden, som alle indgår i netværket.

Høj kvælstofudnyttelse
- De to danske bedrifter fra Fyn og Lolland, der indgår i undersøgelsen, er veldrevne, men det er bedrifterne i de andre lande også, så sammenligningen er reel nok, forklarer Ole Maagaard Pedersen, som også er med i det internationale netværk.

Raps giver også topudbytte i Danmark.

- Hvis vi ser på rapsudbytterne, er det en dansk gård, der er bedst af alle. Her er udbyttet over fem tons pr. hektar. Det er sådan set endnu mere overraskende i forhold til, at vi også er et af de lande, der bruger mindst kvælstof på raps, påpeger driftsøkonomen.

Effekten af vandmiljøplanerne kan ses, og den høje kvælstofudnyttelse er iøjnefaldende. Ifølge rapporten er det bemærkelsesværdigt, at den danske gård, der har det højeste udbytte af alle undersøgte gårde, også har det laveste kvælstofinput pr. ton høstet rapsolie blandt EU-landene.

Laveste CO2-udledning
Ser man på det rent CO2-regnskabsmæssigt, ligger Danmark ifølge Ole Maagaard Pedersen rigtigt godt, selv om der er en høj produktion. Det gælder både for hvede og i andre afgrøder. Sammenlignet med de medvirkende vesteuropæiske lande ligger Danmark lavest i CO2-udledning i hvededyrkning.

Den største del af CO2-emmisionen kommer fra produktion og tilførsel af kvælstofgødning.

- Det, der er vigtigt, er, at vi er nogle af de bedste til at udnytte kvælstoffet. Vi har den bedste udnyttelse af gødningen set i forhold til andre lande i EU, og vi har også den laveste CO2-emmission, forklarer han.

- I det lys burde produktionen jo foregå i Danmark, tilføjer han.

Rapporten gennemgår driftsresultater fra 2008, men Ole Maagaard Pedersen vurderer, at tendenserne også gælder for 2009.

Læs også