Sidste nedtælling til skattereformen

ØKONOMI: LandboMidtØst havde sat skattereformen på dagsordenen i forbindelse med en række kundeevent-møder på de lokale centre Skive, Viborg, Ry, Randers, Hinnerup og Silkeborg.

- Har du råd til ikke at kende konsekvenserne af din skat? – Det er indgangsspørgsmålet og overskriften for en række såkaldte kundeevent-møder, som rådgivningsenheden LandboMidtØst i den seneste tid har afholdt rundt om på hver af de seks afdelinger. Baggrunden for møderne har været den kommende skattereform, der fra nytår vil træde i kraft og medføre markante ændringer for både virksomheders og lønmodtageres skatteforhold.

På mødet i Randers var det skattekonsulent ved Randers-afdelingen, Lone Hauge Justsen og chefrådgiver Skat Poul Hjorth, Viborg, der stod for den første fællesdel af mødet, hvor de i fællesskab gennemgik de mange forhold omkring skattereformen.

En skattereform, der i hovedelementer kommer til at handle om nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst. Nedsættelse af skatten på opsparing. Et grønnere skatte- og afgiftssystem. Færre særordninger og mindre støtte til erhvervslivet. Og endelig en mere enkel og effektiv skattekontrol.

Men også en skattereform, der ifølge LandboMidtØst, nok skal medføre en del ekstra arbejde og udfordringer for landbruget.

- Skatteformen skal nok medføre en masse bøvl, og vi er jo ansat til at løse det bøvl for jer, lød det muntert fra Poul Hjorth til de godt 100, der havde fundet vej til middagsmødet i Randers.

Lavere skatteprocenter
En sænkning af bundskatten fra 5,26 til 3,76 procent. Fjernelse af mellemskatten på 6 procent og en øget indkomstgrænse for topskat. En marginalskat der fremover bliver på 51,5 procent mod de nuværende 63 procent – vel at mærke uden at arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat er medregnet.

Men der er selvfølgelig ikke kun penge at hente i skattereformen. Mange skatteydere vil også miste penge. Blandt andet i forbindelse med de ligningsmæssige fradrag, der gradvist reduceres fra 2012 fra 33,5 procent til 25,5 procent, med et procentpoint pr. år.

Udskældt multimedieskat
Et af de nye skattetiltag, der har været stærkt omdiskuteret, er den nye multimedieskat for medarbejderes computere, telefon og internet, stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Her lød beskatningen først på 5.000 kroner for siden at blive sat ned til 3.000 kroner. Men det kan måske ende med, at mange helt kan slippe for multimedieskatten:

- Senest er der kommet muligheden for fritagelse, hvis man på en tro og love erklæring bekræfter, at eksempelvis den arbejdsgiverbetalte mobiltelefon ikke bruges privat, sagde Lone Hauge Justsen, der samtidig påpegede den store administrative byrde, der for arbejdsgiveren kan ligge i at skulle administrere og kontrollere medarbejdernes mobil- og internetforbrug i forhold til om det er af privat eller arbejdsmæssig art.

Læs også