Landmænd har godt styr på efterafgrøderne

Plantedirektoratet roser landmænd for at se positivt på efterafgrøderne, og have tjek på dem.

Mange landmænd ser positivt på efterafgrøderne, og har godt styr på dem. Det mener Plantedirektoratet, der er godt i gang med at kontrollere årets efterafgrøder.

- Vi har ved kontrollen set mange veletablerede efterafgrøder rundt om i landet. Der, hvor efterafgrøderne kommer bedst fra start, er på marker, hvor efterafgrødefrøene er placeret i jorden.

- Vi har dog også set marker, hvor etableringen ikke er lykkedes så godt. Det drejer sig særligt om marker, hvor frøene er spredt oven på jorden. Her har de små frø vanskeligere ved at spire og etablere sig, og resultatet kan blive, at Plantedirektoratet ikke godkender efterafgrøden ved kontrol. Det kan betyde en ærgerlig bøde og indberetning for overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav, lyder det fra Plantedirektoratet i en pressemeddelelse.

Det er direktoratets generelle indtryk, at landmændene har fået øjnene op for efterafgrødernes mange positive effekter – blandt andet at de hjælper med at passe godt på næringsstofferne.

Kommet for at blive
Plantedirektoratet konstaterer, at efterafgrøderne bidrager til en væsentlig nedsættelse af kvælstofudvaskningen, og at de bidrager til at nå målene i Vandmiljøplan III. Desuden bruges de i miljøgodkendelser, og er en vigtig brik i Grøn Vækst. Der vil derfor komme øget fokus på efterafgrøder i de kommende år, spår direktoratet.

Plantedirektoratet gør endvidere opmærksom på, at arealer med efterafgrøder tidligst må ompløjes 20. oktober (for græsudlæg i majs er fristen 1. marts). Efterafgrøder skal følges af en vårsået afgrøde, og eftervirkningen af efterafgrøderne skal indregnes i næste års gødningsplanlægning.

Plantedirektoratets kontrol fortsætter indtil 20. oktober – og hvis der bruges grønne marker til at opfylde kravet om efterafgrøder, kan kontrollen også komme på besøg senere. Kontrol af græsudlæg i majs vil endvidere blive kontrolleret frem til 1. marts.

Krav
Landmænd, der anvender husdyrgødning fra over 0,8 dyreenheder pr. hektar skal udlægge 14 procent efterafgrøder, og landmænd, der anvender husdyrgødning fra under 0,8 dyreenhder pr. hektar skal udlægge 10 procent efterafgrøder.

Alle landbrug over 30 hektar skal udlægge mindst 4 procent efterafgrøder hvert år. Resten kan dækkes ind ved overførsel af efterafgrødeoverskud fra tidligere år eller ved at etablere grønne marker i resten af arealet.

Læs også