Park uden demokrati

PROTESTER: Lodsejer protesterne blev overhørt, da dronning, turistforeninger og politikere festede for Danmarks anden nationalpark. En meget stor del af lodsejerne føler sig overset.

- Turistmafiaen sejrede over naturen, så klart udtrykte formanden for foreningen af private lodsejere i og omkring Mols Bjerge, Peter Skovgaard sig i en pressemeddelelse kort før Nationalpark Mols Bjerge blev indviet af Dronningen, vicestatsministeren og miljøministeren.

- Det handler nemlig om penge – ikke om natur, understreger formanden.

Det handler om EU-penge til etablering af en Nationalpark. Og selvom forskellige ministre har understreget vigtigheden af lokalt engagement, blev de lokale lodsejere ikke hørt.

Lokale overhørt
De lokale lodsejere har protesteret kraftigt, men grænserne for Nationalpark Mols Bjerge lå fast. Dét aftalte forligspartierne i Folketinget bag Nationalparklovgivningen på trods af lodsejernes indsigelser.

Men det har været svært at blive hørt i processen, føler lodsejerne. I starten fik lodsejerne at vide, at de skulle vente med protesterne til høringsfasen. Da de gjorde det, fik de at vide, at det var for sent, fortæller Peter Skovgaard. Og de radikale undlod da heller ikke at hovere efter lodsejerprotesterne over parkens afgrænsning blev underkendt af politikerne.

- Beslutningen skal blandt andet ses som et signal for de kommende nationalparker ved Skjern Å og Vadehavet, lyder det således fra den radikale miljøordfører, Johs. Poulsen, ifølge Ritzau. Johs. Poulsen kalder indsigelserne fra de protesterende lodsejere i nationalparken i Mols Bjerge for irrelevante, fordi de »først er kommet fem minutter i tolv«, som han siger.

Men indsigelserne kom rettidigt.

- De kom bare bag på embedsværket og politikere. De havde åbenlyst ikke forventet indvendinger af den grundighed, og derfor griber de til den slags groft usaglige argumenter, siger lodsejerformanden, der nu opfordrer sine medlemmer, til at lægge armene over kors og afvise at indgå aftaler med Parken.

- Nationalparken er tom. Hver gang, et forslag vil blive behandlet, vil det ikke kunne undgås, at et af vores medlemmer er involveret. Og vi vil ikke være med, siger Peter Skovgaard, der repræsenterer over 100 lodsejere med i alt 5.600 hektar

Det, der bekymre lodsejerne, er blandt andet at driftsøkonomien er uafklaret, at det ikke er helt afklaret hvem der skal stå for driften og om det kommer til at påhvile den i forvejen trængte Syddjurs Kommune. Og så frygter de for deres ejendommes salgsværdi og om garantien for at kunne udvikle sig erhvervsmæssigt trædes under fode. Den frygt har fået næring af forløbet op til festdagen.

Læs også